Bijdrage Helpwanted

Helpwanted is een initiatief van Offlimits. De organisatie Offlimits richt zich op het versterken van de positie van iedereen die gebruik maakt van internet. Ze bestrijden online grensoverschrijdend gedrag en misbruik.Waarom dit project?

Grensoverschrijdend gedrag is offline én online een maatschappelijk probleem. Het sociale leven van kinderen en jongeren speelt zich in toenemende mate online af. Net als bij offline grensoverschrijdend gedrag, kunnen de gevolgen van nare ervaringen online heel groot zijn. Gelukkig valt er vaak wel iets te doen. Op Helpwanted kunnen slachtoffers terecht voor hulp maar iedereen kan er informatie vinden over veilig internetten waardoor meer slachtoffers voorkomen kunnen worden.

Inhoud van het project

Offlimits werkt aan een veilige online wereld waarbij er aandacht is voor het bestrijden van online seksueel misbruik. Dat doen ze onder andere met initiatief Helpwanted. Hiermee werken ze aan een schoner internet en willen ze mensen helpen die slachtoffer zijn van online grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in het versterken van de positie van de internetgebruiker. Dat doen ze door de gebruiker bij te staan bij grensoverschrijdend gedrag en door in de gaten te houden of online platforms genoeg doen om hun gebruikers te beschermen. Ze verspreiden kennis rondom dit thema en doorbreken taboes.

Doel van het project

Iedereen die te maken heeft (gehad) met online grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met Helpwanted. Je kan gratis en anoniem bellen, chatten of mailen met de medewerkers. Zij bieden je praktische hulp en geven persoonlijk advies. Daarnaast vind je een heleboel tips en uitleg over verschillende onderwerpen op de site zoals over cyberpesten, sextortion of doxing.

Fonds Slachtofferhulp heeft Helpwanted gesteund met het financieren van een projectondersteuner ter ondersteuning voor het uitvoeren van diverse projecten van Helpwanted.