Uitkomst tweede mediacafé: publiceren, tenzij…

Gisteravond vond het tweede mediacafé binnen de dialoog privacy & persvrijheid plaats, waarin openhartig inzicht gegeven werd in afwegingen op de redactie om wel of niet te publiceren, en benadrukt dat verslaggevers en fotografen de ogen en oren van de redactie zijn.


Gepubliceerd op

Onder leiding van Charles Groenhuijsen spraken de gasten Hans Nijenhuis (hoofdredacteur AD), Jildou van Opzeeland (verslaggever RTL Nieuws) en René Hendriks (fotograaf/redacteur Regio15) met elkaar over wat belangrijk is voor media, namelijk het publiek informeren. Dat betekent voor Nijenhuis dat het beginsel geldt “publiceren, tenzij”. Maar hij voegde er aan toe dat het beter is je te vergissen aan de voorzichtige kant dan andersom. Dat dit een moeilijk afweging is, vertelde hij aan de hand van de iconische foto van een bebloede stewardess na de Zaventem aanslag. Hier streden persoonlijke belangen van een slachtoffer en relevantie voor het verhaal met elkaar. Het AD publiceerde uiteindelijk de foto wel.

Continu afwegen

Dezelfde afwegingen worden ook continue in het veld gemaakt. En dan gaat het soms om snelle beslissingen, bijvoorbeeld of ooggetuigen aan het woord komen, of dat zelf verslag wordt gedaan. Wat verslaggever Van Opzeeland en fotograaf Hendriks delen is de wens om alles te willen weten en/of op beeld vast te leggen. Maar ze benadrukken dat dit niet betekent dat daarmee alles ook aan het publiek verteld wordt. Juist over die afwegingen is er op een redactie voortdurend overleg.

Hoe nu verder?

Ook spraken de gasten met Charles over hoe verder van elkaar te leren. Hoe gaan journalisten om met social media? Hoe betrekken ze de nieuwe generatie? En hoe leren landelijke en regionale media van elkaar? Hier moet het gaan om een combinatie van aandacht binnen opleidingen maar ook bij interne leermodules die de meeste redacties hebben. En een doorlopende dialoog tussen journalisten onderling, om de beste lessen te delen. Zo’n velletje met de ‘10 lessen’ van voorgangers zou wat Nijenhuis betreft in ieder geval welkom zijn. En Hendriks voegde er nog aan toe dat nu vaak dezelfde richtlijnen gelden voor publicatie over criminelen, kinderen en slachtoffers. En dat zou best een beetje anders kunnen.

Over nut en noodzaak van die learnings en welke dat dan moeten zijn, praten we graag met journalisten verder in een werkbijeenkomst. Die niet alleen het slot is van de brede dialoog over privacy en persvrijheid, maar gelijk een beginpunt van een doorlopend gesprek over hoe media omgaan met privacy van slachtoffers. Daarover snel meer!

Het mediacafé gemist? Alle opnames zijn hier terug te kijken.