Fonds Slachtofferhulp start onderzoek naar slachtofferschap op het werk

Fonds Slachtofferhulp lanceert vandaag een werkgevers- en werknemersonderzoek, gericht op slachtoffers in een zakelijke situatie. Het onderzoek moet een goed en compleet beeld opleveren van de manier waarop ZZP’ers, werkgevers, werknemers en HR-managers omgaan met slachtofferschap.


Frank Jansen

Het onderzoek kijkt zowel naar werkgevers als werknemers, in één van de volgende drie situaties

  • Slachtofferschap door risicovol beroep (bijvoorbeeld een hulpverlener)
  • Slachtofferschap door onveilige bedrijfscultuur, met intimidatie en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  • Slachtofferschap op het werk door gebeurtenis in privéleven (bijvoorbeeld een huiselijk geweld)

Het gaat om een online survey met een kwalitatieve follow-up in de vorm van een persoonlijk interview. Het onderzoek is gericht op midden- tot grote organisaties of MKB-bedrijven tussen de 2 à 100 werknemers.

Te weinig aandacht en kennis

Fonds Slachtofferhulp ontvangt veel vragen over dit onderwerp, maar constateert dat er weinig aandacht is voor slachtofferschap op het werk, terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat dit een serieus probleem is met grote gevolgen voor zowel werknemers, collega’s als werkgevers. Ziekteverzuim, depressiviteit of zelfs PTSS zijn hier voorbeelden van.

Omdat we voordat we aan oplossingen werken, altijd eerst grondig willen weten wat er precies speelt, is verdere kennisontwikkeling over dit onderwerp nu het hoofddoel. Onder meer door het in kaart brengen van de behoeften van werknemers, ZZP’ers en werkgevers maar ook van HR-managers. Uiteindelijk leiden de resultaten tot het ontwikkelen van tools en middelen voor deze groepen. Fonds Slachtofferhulp wil voor hen ook hier de constructieve, helpende hand zijn.

Directeur Ineke Sybesma “Ik ken uit de praktijk prachtige voorbeelden van werkgevers die voor hun bedrijf een bijzondere verantwoordelijkheid zagen toen één van hun werknemers slachtoffer werd van een ernstig misdrijf of een ongeval. Werkgevers vragen ons in individuele gevallen ook vaak om advies. Die match, van goede voorbeelden en vele vragen, willen we overbruggen door bedrijven, groot en klein, met elkaar en met het Fonds te verbinden. Het doel: werknemers zo snel mogelijk weer op de been helpen, voor henzelf, en voor de organisatie waarvoor ze werken.”

Het onderzoek is inmiddels gestart en wordt verspreid via diverse sociale mediakanalen en uiteraard ook via onze website. De eerste resultaten worden binnen 2 maanden verwacht.

Naar de survey.