Nieuws | Blog

Roekeloos

9 oktober 2015

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: Ineke Sybesma | blog | verkeer | verkeersongeval | roekeloos | strafrecht | Opportuun

Sinds 2006 heeft de rechter de mogelijkheid een verkeersdeelnemer wegens roekeloos rijden te veroordelen. Met de bijbehorende strafmaatverhoging kan bij letsel of een dodelijke afloop beter rekening worden gehouden met het leed van het slachtoffer c.q. de nabestaanden en meer gewicht worden gegeven aan de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer. Dit was een zeer wenselijke uitbreiding. De stap om iemand te veroordelen voor ‘voorwaardelijk opzet’ (wetboek van Strafrecht) is namelijk, ook bij zeer ernstige misdragingen in het verkeer, groot.

Onder invloed van amfetamine rijdt een bestuurder op een drukke kruising, zonder gas terug te nemen, door rood licht. Hij veroorzaakt een ernstig ongeval waarbij een zwaargewonde valt. Zonder zijn identiteit bekend te maken, verlaat hij de plaats van het ongeval. Dankzij getuigen kan hij alsnog worden opgepakt en berecht.

Een veroordeling wegens roekeloos rijden is hier op z’n plaats. Als je een rijbewijs hebt, word je geacht de verkeersregels te kennen en draag je in het verkeer een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Als je de regels overtreedt met dit zeer onvoorzichtige rijgedrag, neem je willens en wetens een onaanvaardbaar risico om iemand ernstig of zelfs dodelijk te verwonden. Door in te halen ondanks een doorgetrokken streep, of door onder invloed achter het stuur te gaan zitten, door te bellen met de telefoon in je hand en veel te hard te rijden. Het is misschien niet je bedoeling dat er een ongeluk gebeurt, maar je creëert bewust een grote kans. Dat is onaanvaardbaar, want het kan onomkeerbare gevolgen hebben.

Het oordeel van de Hoge Raad komt er op neer dat een veel te hoge snelheid en dronkenschap, leidend tot een verkeersongeval met dodelijke afloop, onvoldoende zijn om iemand te veroordelen voor roekeloosheid.

Toch is de bestuurder in bovengenoemde zaak niet veroordeeld wegens roekeloos rijden. De rechtbank achtte het rijgedrag slechts zeer onvoorzichtig en onoplettend. Dat vind ik geen recht doen aan de ernst van de overtreding en aan het leed van het slachtoffer.

In het licht van een recent oordeel van de Hoge Raad (oktober 2013), is het echter niet verwonderlijk dat de rechtbank hier niet veroordeelt wegens roekeloos rijden. Het oordeel van de Hoge Raad komt er op neer dat een veel te hoge snelheid en dronkenschap, leidend tot een verkeersongeval met dodelijke afloop, onvoldoende zijn om iemand te veroordelen voor roekeloosheid. Maar als dat al niet roekeloos is, wat dan wel? En wat is dan nog het verschil tussen roekeloosheid en voorwaardelijk opzet? Aan slachtoffers en nabestaanden is dit in ieder geval niet meer uit te leggen.

Het lijkt helaas nauwelijks meer mogelijk om een verkeersdeelnemer wegens roekeloos rijden te veroordelen. Kunnen we hier verandering in brengen, zodat alsnog beter recht kan worden gedaan aan het leed van slachtoffers en nabestaanden?

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Ineke Sybesma

Directeur Fonds Slachtofferhulp

Geef een reactie