Nieuws

Hoe kunnen we onze samenleving beter beschermen tegen wegpiraten?

23 april 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersongevallen | strafmaat verkeer | roekeloos rijgedrag

Met het programma verkeersongevallen, richt Fonds Slachtofferhulp zich op de verbreding en verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en nabestaanden. Vanuit de maatschappij komen reeds lange tijd signalen dat de straffen die worden opgelegd bij verkeersmisdrijven geen recht doen aan het leed en de behoeften van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

Strafmaat verkeer

Om dit verder te onderzoeken heeft Fonds Slachtofferhulp in 2015 door INTERVICT (Tilburg University) onderzoek laten doen naar de strafmaat verkeer. De onderzoeksresultaten hebben de maatschappelijke signalen bevestigd; de opgelegde straf na het veroorzaken van een ernstig verkeersdelict is onder de maat. De hoogste schuldgradatie ‘roekeloosheid’ wordt, met name door de Hoge Raad, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aangenomen. Hiermee voelen slachtoffers en nabestaanden weinig tot geen erkenning voor wat hen is aangedaan.

Harder aanpakken roekeloos rijgedrag

Achter de schermen heeft Fonds Slachtofferhulp er actief aan bijgedragen dat dit probleem ook binnen de politiek erkend wordt. Ons onderzoek heeft mede ten grondslag gelegen aan het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), waarin hij pleit voor het harder aanpakken van roekeloos rijgedrag. Onlangs heeft Fonds Slachtofferhulp inhoudelijk gereageerd op het wetsvoorstel. Hierbij hebben wij tevens gekeken naar de mogelijkheden om interpretatieverschillen van het wetsartikel te voorkomen.

Voor het onderzoek verkeersveiligheid van De Monitor (KRO-NCRV) sprak Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp, over roekeloosheid in het verkeer en hoe wij onze samenleving hier beter tegen kunnen beschermen.

Lees het complete interview hier.

 

 

 

Geef een reactie