5 vragen aan… Michiel van Nispen

Elk magazine vragen we een bestuurder of politicus naar hun mening over een thema waar we ons hard voor maken. Dit keer stellen we 5 vragen over de status van armoede in Nederland aan Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP. “Ik denk dat een fundamentele herbezinning nodig is van onze samenleving.”

1. Hoe groot is de armoedeproblematiek op dit moment in Nederland volgens u?

“Meer dan een miljoen mensen leven in armoede en de tweedeling in de maatschappij neemt alleen maar toe. Dat is beschamend in een rijk land als Nederland. De vele crises die ons nu treffen lijken vooral de toch al kwetsbaren in onze samenleving te treffen. Dat moet echt anders, want armoede kan vaak tot andere ongewenste gevolgen leiden.”

 2. Uit onderzoek blijkt dat binnen een periode van één jaar financiële problemen de mentale gezondheid ondermijnen. In verhouding tot uw schets, wat is uw reactie hierop?

“Financiële problemen kunnen leiden tot een heel scala aan andere problemen. De mentale gezondheid kan gebukt gaan onder financiële problemen. Dat kan dan zelfs weer leiden tot fysieke problemen, verslavingen, etc. en voor je het weet kom je terecht in een neerwaartse spiraal waar je niet meer uitkomt. Het is daarom van het grootste belang dat mensen niet in de financiële problemen komen.”

3. Welke korte termijnstappen zou u met uw partij willen nemen om snel een verschil te maken voor mensen die nu in Nederland in armoede leven?

“We hebben een aantal concrete voorstellen, waaronder het invoeren van een nieuwe belastingschijf voor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst maken. Deze opbrengst kan meteen worden ingezet om bijvoorbeeld de BTW te verlagen en het eigen risico in de zorg af te schaffen, maar ook om de lonen te verhogen. Denk daarbij onder andere aan een verhoging van het minimumloon naar 15 euro per uur. De hieraan gekoppelde uitkeringen stijgen hierdoor ook mee.”

4. Wat zou er volgens u op de lange termijn moeten veranderen in Nederland, om de kwetsbare huishoudens te beschermen tegen armoede?

“Ik denk dat een fundamentele herbezinning nodig is van onze samenleving. Je merkt op dit moment aan alles dat de vraag of het goed gaat met de economie leidend is. Daarbij wordt alleen voorbijgegaan aan het feit dat ‘de economie’ iets heel anders is dan de belevingswereld van mensen. Als de prijzen in de supermarkt omhooggaan, is dat fantastisch nieuws voor de economie, maar slecht nieuws voor iedereen die boodschappen moet doen.”

5. Ziet u voor de politiek een rol specifiek voor steun aan slachtoffers? Of is deze rol meer weggelegd voor anderen, zoals verzekeraars en hulpverleners?

“Ik vind echt dat de overheid er moet zijn voor slachtoffers. Niet alleen om een mogelijke dader achter slot en grendel te krijgen. Ik vind het een taak van de overheid om te voorkomen dat iemand nogmaals slachtoffer wordt door bijvoorbeeld een trage afhandeling van een zaak door politie en OM, of doordat een verzekeraar de uitbetaling van letselschade traineert.”

Dit soort verhalen thuis ontvangen?

Dit artikel is verschenen in het Magazine. Het Fonds Slachtofferhulp Magazine staat drie keer per jaar in het teken van een ander thema. Zoals online seksueel misbruik, verkeersongevallen en noodhulp. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ben je benieuwd naar de verhalen van slachtoffers en nabestaanden? Vraag het magazine gratis aan.