Schadeclaims en openheid na een medisch incident


Schadeclaims na medische incidenten kosten ziekenhuizen steeds meer geld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerd is. In tien jaar tijd groeide het uitgekeerde bedrag van 9,4 miljoen euro in 2007 naar 43,2 miljoen in 2016. Toch lijkt de toename van het aantal claims mee te vallen. De stijging van het totale claimbedrag wordt, volgens onderzoekster Désirée Klemann, vooral veroorzaakt door een paar uitzonderlijk hoge claims die zijn uitgekeerd. Van Amerikaanse claimpraktijken lijkt geen sprake en dat is maar goed ook, want de angst voor hoge claims komt de geneeskunde niet ten goede. Toch zouden ziekenhuizen lering moeten trekken uit toegekende schadeclaims en de incidenten die daar aan ten grondslag liggen. Om nieuwe incidenten te voorkomen, kwaliteitsbeleid te verbeteren, maar ook om een betere omgang met betrokkenen na een incident in de hand te werken. Laat dat nu precies hetgeen zijn we voor ogen hebben met het leernetwerk OPEN in de Zorg.

Want een medisch incident kan verstrekkende gevolgen hebben. De impact op het leven van patiënten en hun naasten is vaak enorm en zij kunnen hier nog jarenlang de vervelende gevolgen van ervaren. Fysiek en emotioneel, maar ook op financieel en praktisch vlak kan het leed van deze slachtoffers groot zijn. Daarnaast is een medisch incident vaak ook ingrijpend voor betrokken artsen en zorgverleners. Er is geen opzet in het spel, maar een incident wordt hen vaak wel heel zwaar aangerekend.

Met steun van Fonds Slachtofferhulp hebben onderzoekers van VU, NIVEL en AMC/UvA en diverse ziekenhuizen zich daarom verenigd in het leernetwerk OPEN. Door ervaringen te delen en te toetsen kan een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg worden bevorderd. Inmiddels nemen meer dan 25 ziekenhuizen deel aan OPEN in Zorg. Zowel academische als algemene ziekenhuizen geven elkaar een kijkje in de keuken, zijn bereid van elkaar te leren en staan open voor verbetering. Een mooie ontwikkeling en hopelijk zullen nog veel meer ziekenhuizen dit goede voorbeeld volgen en zich aansluiten bij OPEN. Zodat er daadwerkelijk van een medisch incident wordt geleerd, verbeteringen in de praktijk worden gebracht, de omgang en opvang optimaal wordt en er voldoende steun en erkenning komt voor gedupeerde patiënten.

Alleen dan werken we gezamenlijk het in openheid durven melden van een incident en betere omgang ná een incident in de hand. En hopelijk kan dan ook in de toekomst een claimcultuur uitblijven. Fonds Slachtofferhulp zet zich daar, samen met vele betrokkenen, heel graag voor in.