Neem een kijkje in de keuken van Fonds Slachtofferhulp


Het ontwikkelen en implementeren van innovaties kost tijd. Vooral als het om het verbeteren van de slachtofferhulpverlening en het optimaliseren van de rechtspositie van slachtoffers gaat. Vaak zijn dit trajecten van de lange adem en veel geduld. Hierbij zijn wetenschappelijk onderzoek, pilotprojecten, lobby én financiering samen meer dan de som der delen en hangt alles met elkaar samen. Processen die voor de schermen soms niet erg zichtbaar zijn en zich voornamelijk achter de schermen afspelen, maar waarmee het vaak wel de goede kant uitgaat. Natuurlijk willen we u, als betrokken donateur, altijd optimaal op de hoogte houden van ontwikkelingen en u zo goed mogelijk informeren over waar uw financiële steun concreet aan bijdraagt. Niet alleen als trajecten worden afgerond en verbeteringen echt praktijk worden, maar juist ook in de aanloop daar naartoe. Uw betrokkenheid en steun hebben we hard nodig, en dat kan alleen als u weet waar we mee bezig zijn.

Pilot Casemanagement

Zo nemen we u in deze HulpPost bijvoorbeeld graag mee in de ontwikkelingen op het vlak van ons programma Open in de zorg. Na een grondige voorbereiding is onlangs onze Pilot Casemanagement Medische Incidenten van start gegaan met de eerste drie deelnemende ziekenhuizen. In de komende anderhalf jaar willen we hiermee bij minimaal 50 incidenten een onafhankelijke casemanager inzetten die gedupeerde patiënten en nabestaanden bijstaat. Ook wordt direct onderzocht welke meerwaarde dit heeft. Een medisch incident heeft vaak verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen en met deze pilot kunnen we toewerken naar meer openheid, erkenning en goede opvang. Zo kunnen patiënten die slachtoffer worden en nu nergens terecht kunnen, straks rekenen op de juiste hulp. Op pagina 14 van deze HulpPost leest u hier meer over.

Hoogtepunten 2017

Ook binnen onze andere programma’s is er veel reuring. Dankzij uw steun konden we afgelopen jaar een geweldig bedrag van ruim 3,6 miljoen euro besteden aan onze doelstellingen en is voor veel slachtoffers blijvende impact gecreëerd. Op pagina 8 treft u de hoogtepunten uit ons jaarverslag 2017 aan.

Donateursdag

Op 28 september is onze jaarlijkse donateursdag. Ook op die dag willen we u graag betrekken bij ons werk, met een kijkje in de keuken van onze werkgebieden. U bent van harte welkom om te komen kennismaken en deel te nemen aan diverse interactieve sessies en workshops op het hoofdkantoor van de ANWB, onze founding member. Op pagina 7 treft u hierover meer informatie aan.

Dank dat u ons werk steunt. Zonder u, zou er niets tot stand komen. We hopen nog lang op uw betrokken bijdrage te mogen rekenen.