Dertig jaar Fonds Slachtofferhulp

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Al dertig jaar sterk voor slachtoffers

Slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, misdrijven en rampen kunnen al 30 jaar rekenen op de steun van Fonds Slachtofferhulp. Dankzij de enorme betrokkenheid van onze donateurs en sponsoren maken wij ons dag in dag uit sterk voor verbetering van de hulpverlening aan en een goede rechtspositie van mensen zoals u en ik, die van de ene op de andere dag in een ellendige situatie terecht kunnen komen.

Het was ons in die 30 jaar een eer om samen met slachtoffers en nabestaanden, hulpverleners, overheidsdiensten, wetenschappers, politici en bestuurders aan die verbetering te werken. Dat slachtoffers zich daardoor gesterkt voelen, blijkt uit de vele hartverwarmende reacties die wij de afgelopen jaren mochten ontvangen. Onderzoek laat zien dat zij beter de weg vinden naar de juiste hulp en dat die hulp ook steeds professioneler wordt. Ook in de rechtspraktijk zien we dat slachtoffers beter worden gehoord. Dat is een goede ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet.

Initiëren en innoveren

In 1989 richtte prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met de ANWB, de NVVF en de landelijke organisatie voor slachtoffers het Fonds Slachtofferhulp op en nog steeds is hij als erevoorzitter nauw betrokken bij ons werk. In een maatschappij die niet kan voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt. Dat leitmotiv van onze erevoorzitter is voor ons nog altijd van toepassing. Op die basis kon het Fonds uitgroeien van een financier van hulpverlening naar een maatschappelijke organisatie die initieert en innoveert. We willen echt verschil voor slachtoffers maken, ook in de komende jaren, samen met de vele partijen in ons werkveld.

Informatie en tips & tricks voor naasten van slachtoffers

Hulp vanuit de maatschappij is er doordat onze donateurs ons steunen bij ons werk, maar heel veel mensen zijn bereid om die steun ook zelf te geven door slachtoffers in hun omgeving bij te staan. Zij weten alleen niet altijd goed hoe zij dat moeten doen. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte van slachtoffers aan die nabije steun groot is en dit het herstel kan bevorderen. Aan die mismatch gaan wij graag iets doen. Met een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid vullen we onze SlachtofferWijzer.nl de komende tijd met relevante informatie, tips & tricks voor naasten. Die daadwerkelijk een helpende hand willen reiken. Eind september laten wij u graag het resultaat zien.

Wat fantastisch dat u ons ook in ons jubileumjaar steunt. Mogen we daarop blijven rekenen?