Vormen van nalaten

Wilt u iets waardevols nalaten voor slachtoffers? Wij denken graag met u mee over de verschillende vormen van nalaten aan Fonds Slachtofferhulp.


Vormen van nalaten

U kunt op verschillende manieren uw nalatenschap regelen, bijvoorbeeld door een erfstelling of een legaat. Als u aan het Fonds Slachtofferhulp wilt nalaten is het van belang een rechtsgeldig testament op te laten maken bij een notaris onder de naam: Stichting Fonds Slachtofferhulp, Louis Couperusplein 2, 2514 HP te Den Haag.

Fonds Slachtofferhulp als erfgenaam
Benoemt u ons tot erfgenaam in uw testament, dan ontvangen wij een door u vastgesteld percentage van uw nalatenschap. Dat heet een erfstelling. Er kunnen meerdere erfgenamen zijn, zoals familieleden en dierbaren. Maar ook organisaties en andere goede doelen. Een executeur handelt de financiële zaken rondom uw nalatenschap af. Na het aflossen van eventuele schulden, verdeelt hij of zij het restant over de erfgenamen, zoals u dat in uw testament hebt vastgelegd.

Een legaat nalaten
Een legaat is een bepaling in het testament waarbij een bepaalde som geld of iets tastbaars aan iemand wordt nagelaten. Bijvoorbeeld een muziekinstrument, schilderij, sieraad of woning. De executeur keert de legaten namens de erfgenamen uit. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de legaten. Staan er in uw legaat roerende of onroerende goederen? Dan regelt het Fonds Slachtofferhulp de verkoop daarvan. Wij zorgen er vervolgens voor dat de opbrengst ten goede komt aan onze doelstellingen.

Persoonlijk contact?
Uiteraard kunt u altijd persoonlijk met ons van gedachten wisselen over een invulling van nalatenschap die het beste bij u past. Heeft u het Fonds Slachtofferhulp al eerder in uw testament opgenomen? We stellen het zeer op prijs als u dit aan ons doorgeeft. We houden u graag persoonlijk op de hoogte van ons werk, de voortgang van onze projecten en de ontwikkelingen in het werkveld.

Denkt u erover om een legaat (vast geldbedrag) aan ons na te laten? Of wilt u het Fonds Slachtofferhulp benoemen als erfgenaam? Wij werken samen met NuNotariaat. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo een testament. Inclusief de kosten van de notaris betaalt u niet meer dan €195,-.

Ontdek hoe het werkt op
www.nunotariaat.nl