Nieuws

Presentatie onderzoeksrapport ‘Strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten’

19 januari 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: onderzoek | verkeersongevallen | strafmaat verkeer | strafmaat | verkeersdelicten

Op maandag 23 januari vindt de presentatie plaats van het onderzoeksrapport ‘Strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten’. Aanleiding van dit wetenschappelijk onderzoek is de maatschappelijke roep om strengere straffen in verkeerszaken. De indruk bestaat dat slachtoffers van verkeersdelicten de opgelegde straffen te mild vinden. Bovendien lijkt roekeloosheid als hoogste schuldgradatie niet goed tot zijn recht te komen.

Onderzoekster dr. mr. Suzan van der Aa, verbonden aan INTERVICT (Tilburg University) geeft tijdens haar presentatie de belangrijkste uitkomsten prijs en komt met enkele verrassende aanbevelingen ten aanzien van de wetgeving, de rechtspraak, het OM en de handhaving. Vervolgens vindt, onder leiding van advocaat Richard Korver, een paneldiscussie plaats met Herman Bolhaar (voorzitter College procureurs-generaal Openbaar Ministerie), Theo de Roos (emeritus Hoogleraar straf(proces)recht en Marc Groenhuijsen (Hoogleraar straf(proces)recht en victimologie).

Aanleiding onderzoek strafmaat in het verkeer

Met de invoering van ‘roekeloosheid’ als hoogste schuldgradatie in 2006 en door de verhoging van bepaalde wettelijke strafmaxima, heeft de wetgever geprobeerd tegemoet te komen aan de maatschappelijk roep om strengere straffen in verkeerszaken. Of deze wijzigingen in de praktijk daadwerkelijk hebben geleid tot hogere straffen, is sterk afhankelijk van de manier waarop de rechtspraktijk met de wetswijzigingen omgaat. In opdracht van het Fonds Slachtofferhulp heeft een onderzoeksteam van INTERVICT (Tilburg University) onder leiding van dr. mr. Suzan van der Aa dit onderzocht. Hierbij is in kaart gebracht hoe invulling wordt gegeven aan de begrippen schuld, (voorwaardelijke) opzet en roekeloosheid en welke invloed dit heeft op de huidige strafmaat. Ook is onderzocht hoe slachtoffers van verkeersdelicten de (uitkomst van de) strafprocedure ervaren en wat hun ervaringen zijn ten aanzien van de schadeafwikkeling.

Geef een reactie