Treatment gap in bereavement care: (Online) bereavement support needs and use after traumatic loss (2020)

cpp.2544

Does pre-event lack of emotional support increase the risk of post-event PTSD, anxiety, depression symptoms and lack of support? A comparative population-based study among victims of threat and violence (2020)

Download het artikel

The feminizing effect of sexual violence in third-party perceptions of male and female victims (2020)

The feminizing effect of sexual violence in third-party perceptions of male and female victims. Sex Roles, 2020(82), 13-27. Download artikel

Als je echt verkracht bent, doe je morgen aangifte: Reacties op een non-stereotypische #MeToo–casus (2018)

Als je echt verkracht bent, doe je morgen aangifte: Reacties op een non-stereotypische #MeToo–casus. Proces: Tijdschrift voor strafrechtspleging, 97(4), 237-251 Download artikel

Excuses gemaakt, zand erover? Over de perceptie van emotionele slachtoffers en de verwachte effecten van aangeboden excuses (2019)

Excuses gemaakt, zand erover? Over de perceptie van emotionele slachtoffers en de verwachte effecten van aangeboden excuses. Tijdschrift voor Herstelrecht, 19(4), 11-21 Download artikel

Naar een verzekerd slachtofferrecht: Effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht (2017)

Naar een verzekerd slachtofferrecht. Effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht. Vrije Universiteit Amsterdam, ACCL Download artikel

Verkeersslachtoffers: Over de strafrechtelijke reactie op (ernstige) verkeersdelicten (2016)

Verkeersslachtoffers: Over de strafrechtelijke reactie op (ernstige) verkeersdelicten. Tilburg University. Download artikel

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces (2015)

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces. Een toetsing aan het internationale kinderrechtenkader. Leiden: Defence for Children. Minderjarige Slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

Mensenhandel: Het slachtofferperspectief (2013)

Mensenhandel: Het slachtofferperspectief. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). Download artikel

The cross-over: An interdisciplinary approach to the study of victims of crime (2010)

The cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime. Antwerp/ Apeldoorn. Maklu Download artikel

Leemten in de slachtofferhulpverlening: Resultaten van een verkennend, kwalitatief onderzoek onder verschillende categorieën gedupeerden van ingrijpende gebeurtenissen (2009)

Leemten in de slachtofferhulpverlening: Resultaten van een verkennend, kwalitatief onderzoek onder verschillende categorieën gedupeerden van ingrijpende gebeurtenissen. Tilburg: INTERVICT. Download artikel

The longitudinal effect of social recognition on PTSD symptomatology and vice versa: Evidence from a population-based study (2019)

The longitudinal effect of social recognition on PTSD symptomatology and vice versa: Evidence from a population-based study. Download artikel

From Health to Financial Problems: Multiproblems Among Victims of Partner and Non-Partner Physical Violence, and Matched Nonvictims (2019)

From Health to Financial Problems: Multiproblems Among Victims of Partner and Non-Partner Physical Violence, and Matched Nonvictims. Download artikel