Treatment gap in bereavement care: (Online) bereavement support needs and use after traumatic loss (2020)

Does pre-event lack of emotional support increase the risk of post-event PTSD, anxiety, depression symptoms and lack of support? A comparative population-based study among victims of threat and violence (2020)

The feminizing effect of sexual violence in third-party perceptions of male and female victims (2020)

Als je echt verkracht bent, doe je morgen aangifte: Reacties op een non-stereotypische #MeToo–casus (2018)

Excuses gemaakt, zand erover? Over de perceptie van emotionele slachtoffers en de verwachte effecten van aangeboden excuses (2019)

Naar een verzekerd slachtofferrecht: Effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht (2017)

Verkeersslachtoffers: Over de strafrechtelijke reactie op (ernstige) verkeersdelicten (2016)

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces (2015)

Mensenhandel: Het slachtofferperspectief (2013)

The cross-over: An interdisciplinary approach to the study of victims of crime (2010)

Leemten in de slachtofferhulpverlening: Resultaten van een verkennend, kwalitatief onderzoek onder verschillende categorieën gedupeerden van ingrijpende gebeurtenissen (2009)

The longitudinal effect of social recognition on PTSD symptomatology and vice versa: Evidence from a population-based study (2019)

From Health to Financial Problems: Multiproblems Among Victims of Partner and Non-Partner Physical Violence, and Matched Nonvictims (2019)