Onderzoek geweld in de jeugdzorg (2019)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden

Poster VICE tegen huiselijk geweld

https://upload-assets.vice.com/files/2020/04/06/1586178492iedereenveilig___A4.pdf