Advies wet aanscherping maatregelen rijden onder invloed

Advies wet aanscherping maatregelen rijden onder invloed

Advies innovatiewet strafvordering

Advies Innovatiewet Strafvordering

Advies conceptwetsvoorstel Aanscherping strafr. aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Advies concept-wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Advies conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Advies conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Advies conceptwetsvoorstel omtrent voorwaardelijke invrijheidstelling

Advies conceptwetsvoorstel omtrent voorwaardelijke invrijheidstelling

Advies voorontwerp wet seksuele misdrijven – Zedenwet

Advies voorontwerp Wet seksuele misdrijven

Advies verbod op recreatief lachgasgebruik

Advies Lachgasbesluit