Subsidies

Wil jij een subsidieaanvraag bij ons doen? Dat kan. Jaarlijks steunen wij vele projecten, activiteiten en initiatieven. Allen verbeteren de hulpverlening aan en positie van slachtoffers. Lees hier of je als non-profit organisatie of onderzoeksinstituut voor subsidie in aanmerking komt.


Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Wil jij als non-profit organisatie, universiteit of onderzoeksinstituut, lotgenoten- en belangenorganisatie een subsidie aanvraag doen voor een project? Wij zijn vooral ge├»nteresseerd in projecten die onze beleidsprogramma’s versterken:

Hoe doe ik een subsidie aanvraag?

Het aanvragen van subsidie gebeurt altijd schriftelijk. Je kunt hiervoor het onderstaande aanvraagformulier gebruiken. Wil je een aanvraag doen voor een onderzoeksproject? Gebruik dan het aanvraagformulier onderzoek. Welke voorwaarden wij verder hanteren bij het in behandeling nemen van een aanvraag en op welke punten we letten bij de beoordeling is terug te vinden in ons subsidiereglement. Lees dit goed door alvorens je een aanvraag indient.

Rapportage

Iedere organisatie die subsidie ontvangt is verplicht hierover te rapporteren. Deze verantwoording is nodig omdat wij zeker willen zijn dat het geld van onze donateurs goed wordt besteed.

Contact

Vragen? Neem contact op met Laura Berghuis.

Tel: 070-3635936.
berghuis@fondsslachtofferhulp.nl