Report App

Report App helpt werkgevers, onderwijsinstellingen en sportverenigingen een veilig werk-, leer- en sportklimaat te creëren. Zo biedt het onafhankelijke platform informatie over grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kunnen gebruikers van de app mistanden anoniem melden.


Report App en Fonds Slachtofferhulp

In een tijd waarin grensoverschrijdend gedrag steeds meer gezien wordt als maatschappelijk probleem, sluiten de Report App en Fonds Slachtofferhulp een corporate partnership. Report App informeert over grensoverschrijdend gedrag, zodat er meer bewustzijn ontstaat en het gesprek in gang wordt gezet. Ondanks deze preventieve aanpak kan er toch een ongewenste situatie ontstaan. Dan kan het slachtoffer anoniem melding doen via de Report App. De gemene deler is de  missie om steun te bieden aan slachtoffers in Nederland en te zorgen voor meer (h)erkenning.

 

''Een respectvolle omgeving''

“Met ons platform streven we naar een gezonde, respectvolle en duurzame omgeving waar men zich veilig voelt en het potentieel van iedere werknemer, sporter of student optimaal benut wordt. Daarnaast bieden we werkgevers en werknemers handvatten om op een professionele manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. We dragen het werk van Fonds Slachtofferhulp een warm hart toe en willen dat met dit corporate partnership verzilveren.”

Karin Bosman,
CEO Report App