Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is een van de ziekenhuizen waarmee Fonds Slachtofferhulp samenwerkt binnen het programma Casemanagement Medische Incidenten.


Diakonessenhuis en Fonds Slachtofferhulp

Het Diakonessehuis is één van onze partners in de pilot Casemanagement Medische Incidenten. Aan de hand van de pilot kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident in de deelnemende ziekenhuizen rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is een onafhankelijk persoon die ondersteuning biedt op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Samen met onder andere het Diakonessenhuis onderzoeken we de meerwaarde van casemanagement aan gedupeerde patiënten en hun naasten. Met als uiteindelijk doel: het realiseren van structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.