Bemiddelingsloket na medisch incident

Het Fonds Slachtofferhulp financiert het bemiddelingsloket van De Letselschade Raad waar slachtoffers van medische incidenten terecht kunnen voor opvang en voorlichting.

De opvang van slachtoffers van medische incidenten is om twee redenen een ernstig probleem in Nederland. Ten eerste gaat het om grote aantallen. Ten tweede laat de kwaliteit van de opvang van de slachtoffers te wensen over. Patiënten hebben veelal het gevoel dat hen na een medisch incident op het gebied van opvang en bejegening onrecht wordt aangedaan.

Bemiddelingsloket

In 2010 is de Gedragscode Openheid Medische Incidenten geïntroduceerd en in 2011 is gestart met de uitbreiding van het Bemiddelingsloket van de Letselschade Raad voor het beantwoorden van vragen en het eventueel bemiddelen in medische zaken. De Letselschade Raad voorziet hiermee in een grote behoefte. Op hun website ‘Na een medische fout’ vinden slachtoffers van medische incidenten een neutrale wegwijzer met informatie en doorverwijzingen.

De afgelopen jaren heeft de Letselschade Raad bewezen dat de opvang en voorlichting die zij biedt aan slachtoffers van een medisch incident een gebrek in de hulpverlening opvult, en wij zijn er trots op dit mogelijk te maken met dank aan onze donateurs.

Bekijk ook de themapagina ‘medische fouten’