Open in de Zorg, met zorg ontwikkeld

Slachtoffers van medische incidenten kunnen in Nederland nog niet rekenen op dezelfde opvang en erkenning als slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Een medisch incident kan grote gevolgen hebben. De impact op het leven van een gedupeerde patiënt en zijn familie is vaak erg groot. En de gevolgen kunnen nog jaren worden ervaren. Patiënten die gedupeerde worden van een medisch incident verdienen meer steun en aandacht. Daarom is het programma Open in de zorg ontwikkeld.

In Open in de zorg zet Fonds Slachtofferhulp zich met partners in voor meer openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. Ook voor betrokken artsen en zorgverleners is een medisch incident vaak heel ingrijpend. We luisteren naar de behoeften van gedupeerden en zetten die om naar concrete initiatieven.

 

Pilot Casemanagement

Eén van de initiatieven van Open in de zorg is de pilot Casemanagement. Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis na een medisch incident in alle openheid hebben gecommuniceerd en alles doen wat je als patiënt redelijkerwijs mag verwachten, hebben veel patiënten behoefte aan iemand die hen bijstaat en die hen langer kan helpen op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Uit onderzoek blijkt dat gedupeerde patiënten niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom is Fonds Slachtofferhulp, in samenwerking met 3 ziekenhuizen en deskundige medewerking van Slachtofferhulp Nederland, de pilot Casemanagement gestart. Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St Jansdal nemen deel aan deze pilot. Met deze ziekenhuizen wordt de meerwaarde van Casemanagement aan gedupeerde patiënten en hun naasten onderzocht.

Wat is casemanagement?

Casemanagement is langdurige en intensieve ondersteuning van slachtoffers of nabestaanden. De hulp loopt totdat een (eventueel) juridisch traject is afgerond. Een casemanager biedt patiënten en nabestaanden praktische, juridische, financiële en emotionele ondersteuning. En gaat verder wanneer de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Een gedupeerde patiënt kan alleen via het ziekenhuis in contact komen met een casemanager.

Structurele hulpverlening

De pilot is gestart met drie ziekenhuizen. Deze zomer volgen er nog eens drie. De pilot loopt in totaal zo’n anderhalf jaar. Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen wordt deze uitvoerig geëvalueerd. Ons uiteindelijke doel: het realiseren van structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.

Dit project komt tegemoet aan onze behoefte om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen, ook als de medische resultaten niet zijn zoals werd verwacht.

Jan Voorburg, lid Raad van Bestuur St. Jansdal Ziekenhuis

Openheid en erkenning

Onderdeel van Open in de zorg is het OPEN leernetwerk. Open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg. Dat is wat het OPEN leernetwerk wil bereiken. Ziekenhuizen en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het AMC/UvA en het NIVEL werken hierin samen. Wat helpt een patiënt verder? En hoe kunnen zorgverleners elkaar helpen in dat proces?

Op dit moment zijn er 24 ziekenhuizen door heel Nederland aangesloten bij het OPEN leernetwerk. Zij geven elkaar en de onderzoekers een kijkje in de keuken en leren van medische incidenten. Daarnaast werken ziekenhuizen aan een veilige meldcultuur voor hulpverleners. Een just-culture met peer support en aandacht voor de ‘second victim’; de hulpverlener. Lees meer over het OPEN leernetwerk.