Open in de zorg Symposium

Op vrijdag 30 november organiseren het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp een symposium gewijd aan ‘Just Culture’. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en betrokken is bij klachten, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid en voor hen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van een open cultuur.

Programma

Open in de zorg Symposium, Vrijdag 30 november van 13.30 – 17.00 uur, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam – In een ‘Just Culture’ kunnen en durven zorgverleners het te bespreken als er iets mis of bijna misgaat bij de behandeling van een patiënt. Zorgverleners kunnen erop vertrouwen dat zij rechtvaardig worden behandeld als zij zich over een incident, klacht of gevaarlijke situatie uitspreken, ook als zij daarvoor (mede)verantwoordelijk zijn. In een ‘Just Culture’ worden zij geholpen om een incident met elkaar en de patiënt te bespreken en opgevangen om een incident of een klacht te verwerken.

 

13.00 uur Inloop
13.30 uur Introductie Open in de zorg door Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp)
13.45 uur Prof. dr. Johan Legemaate (Gezondheidsrecht, Amsterdam UMC/UvA) ‘Just culture: juridische, maatschappelijke en ethische aspecten’
14.00 uur John Taks (voorzitter Raad van Bestuurd Diakonessenhuis Utrecht) ‘Just culture: wat betekent dat voor een ziekenhuisbestuurder?’
14.15 uur Zaaldiscussie
14.45 uur Pauze
15.15 uur Mr. Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) ‘Just culture direct na een ongewenste gebeurtenis: vormgeving van het bureau OPEN’
15.30 uur Panel- en zaaldiscussie
16.30 uur Afsluiting door prof. mr. dr. Arno J. Akkermans (Privaatrecht, VU Amsterdam)
16.45 uur  Afsluitende borrel

Meld u direct aan voor het symposium

Actuele onderwerpen komen samen

In ‘Just Culture’ komen een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in de zorg samen. Zoals: (1) patiëntveiligheid, (2) peer support (3) open en eerlijke omgang met klachten en incidenten, (4) aanpakken disfunctioneren. Dit Open in de zorg Symposium heeft open en eerlijke omgang met klachten en incidenten als insteek, maar het gaat nadrukkelijk over de wijze waarop deze vier onderwerpen principieel én praktisch samenhangen.

 

Johan Legemaate zal een theoretische inleiding tot het thema geven, waarna John Taks ‘Just Culture’ vanuit de praktijk als ziekenhuisbestuurder van het Diakonessenhuis belicht. In zijn bijdrage zal John Taks ingaan op punt (3) door aandacht te besteden aan de ervaringen met de Pilot Casemanagement van Fonds Slachtofferhulp.

 

Na de pauze signaleert Berber Laarman een probleem dat is geconstateerd bij de evaluatie van de GOMA: de verkokering van procedures na een ongewenste gebeurtenis.

Voor zorgprofessionals kan het moeilijk zijn om op de juiste manier met de patiënt in gesprek te gaan. Ziekenhuizen investeren in procedures die helpen om duidelijkheid te krijgen, zoals calamiteitenonderzoek en klachtbemiddeling. Deze procedures zijn van elkaar gescheiden, verschillen in de mate waarin er aandacht voor de behoeften van patiënten is, kosten tijd, en de professional raakt vaak uit beeld. Voor de periode direct na een gebeurtenis bestaat geen adequaat beleid dat ziet op de relatie/communicatie tussen professional en patiënt. Na een korte presentatie volgt een panel- en zaaldiscussie over de noodzaak en vormgeving van een snelle Open reactie na een ongewenste gebeurtenis.

 

Meld u direct aan voor het symposium

Sprekers

Ineke Sybesma
directeur Fonds Slachtofferhulp

prof. dr. Johan Legemaate
hoogleraar Gezondheidsrecht, Amsterdam UMC/UvA

John Taks
voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht

mr. Berber Laarman
docent-onderzoeker VU Amsterdam

prof. mr. dr. Arno J. Akkermans
hoogleraar Privaatrecht, VU Amsterdam

prof. dr. ir. Roland Friele
adjunct directeur/hoofd onderzoeksafdeling Nivel