Nieuws

Wetsvoorstel strafmaat roekeloos rijden naar de Kamer

5 december 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersongevallen | strafmaat verkeer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil een einde maken aan roekeloos rijgedrag. Denk aan het opzettelijk negeren van stoplichten en zebrapaden of een onverantwoorde inhaalmanoeuvre. Rijgedrag waardoor de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar kan worden gebracht. In het kader hiervan heeft Grapperhaus eind november zijn wetsvoorstel ‘strafmaat roekeloos rijden’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister laat met zijn wetsvoorstel zien dat hij automobilisten roekeloos rijgedrag zwaar aanrekent. Op basis van het wetsvoorstel kan roekeloos rijgedrag straks zwaarder gestraft worden. Ook wanneer hiermee geen verkeersongeval is veroorzaakt. 

Wetsvoorstel strafmaat roekeloos rijden

Fonds Slachtofferhulp is als adviespartij betrokken geweest bij de totstandkoming van het wetsvoorstel. Het voorstel, dat nu in de Tweede Kamer wordt besproken, is grotendeels in lijn met onze adviezen en aanbevelingen uit ons onderzoek.

Ons onderzoek richtte zich op de strafmaat na ernstige verkeersdelicten. Op basis van signalen uit de maatschappij, vermoedde wij namelijk dat de straffen die worden opgelegd in het geval van verkeersmisdrijven, niet in verhouding staan tot de straffen voor andere misdrijven. Het onderzoek van Fonds Slachtofferhulp, (uitgevoerd door INTERVICT), ligt mede ten grondslag aan het wetsvoorstel van minister Grapperhaus.

Meer recht doen aan het veroorzaakte leed bij slachtoffers en nabestaanden

Volgens de minister wordt met dit wetsvoorstel beter invulling gegeven aan het begrip roekeloosheid in de wet. Zo worden onder andere de mogelijkheden verruimd om automobilisten te vervolgen voor roekeloos rijden. Met dit wetsvoorstel kan meer recht worden gedaan aan het veroorzaakte leed bij slachtoffers en nabestaanden. Fonds Slachtofferhulp hoopt daarom op een voorspoedige en snelle behandeling door de Kamer.

“Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij zeer gevaarlijk rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt, kleiner wordt. Dat verschil is nu te groot”, aldus minister Grapperhaus.

Geef een reactie