Nieuws

11/12 LANGZS congres over immateriële schade na ernstig misdrijf

6 december 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: LANGZS | geweldsslachtoffers | zedenslachtoffers | rechtspositie

Op 11 december organiseert LANGZS (Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers) het jaarlijks congres. Dit jaar is het thema: immateriële schade(vergoeding) na ernstig misdrijf. Het doel van het congres is om alle deelnemers op de hoogte te brengen van de mogelijkheden en stand van zaken op het gebied van de wet affectieschade en shockschade.

Wat is LANGZS?

LANGZS richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Een van de doelstellingen van LANGZS is, net als Fonds Slachtofferhulp, het versterken van de (rechts)positie van slachtoffers. Dankzij de financiering van Fonds Slachtofferhulp kan LANGZS hier op verschillende manieren invulling aan geven. Over de werkzaamheden van LANGZS hebben we kort geleden een interessant gesprek gevoerd met  Richard Korver. Richard Korver kreeg veel aandacht voor de strafzaken waarin hij slachtoffers bijstond en is voorzitter van LANGZS.

Richard Korver

‘’Het ultieme doel is eigenlijk simpelweg gelijkheid. Dat een slachtoffer op dezelfde wijze kan participeren in het strafproces als de verdachte dat kan.''

De wet affectieschade en shockschade

 
Bij de vergoeding van affectieschade, gaat het over de vergoeding van het verdriet van naasten of nabestaanden van het slachtoffer. Van shockschade is sprake wanneer iemand bijvoorbeeld getuige is van de moord op een naaste. In Nederland was tot op heden alleen de vergoeding van shockschade mogelijk. Vanaf 1 januari is ook de vergoeding van affectieschade wettelijk geregeld voor naasten van het slachtoffer.
 

‘’Heel veel zaken voor slachtoffers zijn nu beter geregeld’’

 
Richard Korver vertelt dat er de afgelopen jaren veel verbetering is gekomen in de rechtspositie van slachtoffers. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van spreekrecht tijdens de strafzitting of het recht tot inzage in het strafdossier. Hier kan het recht op vergoeding van affectieschade het aankomende jaar aan worden toegevoegd.

Tijdens het LANGZS congres wordt dieper ingegaan op de wet affectieschade en hoe hiermee om wordt gegaan door professionals. Er is ook voldoende ruimte voor deelnemers om elkaar hierover te spreken. Het congres is bestemd voor slachtofferadvocaten, juridische dienstverleners, juristen van Slachtofferhulp Nederland, de wetenschap, de rechterlijke macht, medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministeriede politie en voor andere belangstellenden.

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier.

Geef een reactie