Nieuws

Wegpiraat confronteren met het leed dat is aangericht

5 november 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersongevallen

Wangedrag in het verkeer eist nog altijd veel levens. Hierbij zijn wegpiraten zich vaak onvoldoende bewust van de ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en nabestaanden. De (taak)straffen die worden opgelegd zijn niet confronterend genoeg en zouden een dader er niet van weerhouden nog een keer de fout in te gaan. Om die reden is onlangs, op aanraden van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV), een experiment van start gegaan. De pilot is erop gericht om wegpiraten te confronteren met het leed dat is aangericht. Het leed waar nabestaanden vaak een leven lang mee kampen.  

Straffen die worden opgelegd voor wangedrag in het verkeer ontoereikend

De straffen die worden opgelegd aan wegpiraten zijn, in de ogen van de LOV, ontoereikend. Een taakstraf waarbij koffie mag worden geschonken in een bejaardentehuis, of gemeentetuinen mogen worden aangeveegd, staan in schril contrast met het onmetelijke leed dat is veroorzaakt. De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers pleit er, met steun van Fonds Slachtofferhulp, reeds vele jaren voor dat verkeershufters een passende straf krijgen opgelegd. Een straf die daders voldoende confronteert met de vaak levenslange straf die verkeersslachtoffers en nabestaanden krijgen. De pilot kan hier mogelijk een rol in vervullen.

Elly Winkel, voorzitter van de LOV zegt over de pilot:  ‘’We bedachten dat de enige methode die echt zoden aan de dijk zet en gedrag kan veranderen, is om deze verkeersvandalen te confronteren met het onvoorstelbare leed dat ze aanrichten.’’ (Bron: Telegraaf).

Wegpiraten confronteren met het leed dat is aangericht

Verkeersvandalen krijgen een rondleiding in een revalidatiecentrum, waarbij ze de (mogelijke) gevolgen van hun gedrag van dichtbij waar kunnen nemen. Dit moet bijdragen aan het bewustwordingsproces van wegpiraten over de lichamelijk strijd die verkeersslachtoffers leveren om van het leven weer iets waardevols te maken. De LOV heeft voor dit project steun gekregen van het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland. Elly Winkel zegt over de proef: ‘’Laat verkeersvandalen in al hun vezels voelen wat ze hebben veroorzaakt.’’

Reclassering Nederland stelt dat de eerste resultaten van de proef positief zijn. Van de twaalf wegpiraten die een bezoek hebben gebracht aan een revalidatiecentrum, komen geluiden als: ‘’Zo, dat komt wel binnen’’ en ‘’Daar wordt je wel even door wakker geschud.’’ Wat de lange termijn effecten van de proef zijn, is op dit moment nog onvoldoende bekend.

De samenleving beter beschermen tegen wegpiraten

Fonds Slachtoffer steunt de LOV reeds vele jaren en pleit eveneens voor een aanpak waarmee de samenleving beter beschermd wordt tegen roekeloze rijders en veelplegers. In juni dit jaar namen we om die reden initiatief tot het Expertlab Roekeloos Rijgedrag en brachten we advies uit op het concept-wetsvoorstel strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, dat binnenkort aan de Tweede Kamer zal worden gepresenteerd.

Zonder uw bijdrage zouden wij ons werk, voor (o.a.) verkeersslachtoffers, niet kunnen doen. Wij danken u dan ook heel hartelijk voor uw steun.

Geef een reactie