Week tegen eenzaamheid

Van 28 september t/m 4 oktober 2023 is het de Week tegen Eenzaamheid. Een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Een thema dat we veel terugzien bij slachtoffers en nabestaanden.

Gepubliceerd op

Als je je eenzaam voelt, voel je je niet verbonden. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Je kunt last hebben van negatieve gevoelens als leegte, verdriet, angst en zinloosheid. De oorzaken van eenzaamheid zijn enorm divers, maar bij slachtoffers van traumatische gebeurtenissen zien we dit vaak terug. Er ontstaat een gevoel van eenzaamheid en onthechting als niemand het verhaal meer wil horen, niemand kan begrijpen hoe het voelt, of als het incident gebagatelliseerd wordt. Slachtoffers van seksueel geweld bijvoorbeeld, ervaren vaak veel drempels om hun verhaal te delen: schaamte, taboe, schuldgevoel. Dit wordt nog eens versterkt doordat mensen in de omgeving het soms ook moeilijk vinden om erover te horen.

Rouwklachten en eenzaamheid

Ook mensen die een dierbare hebben verloren en bij wie het maar niet lukt om het leven weer op te pakken, kunnen kampen met gevoelens van eenzaamheid. Niet alleen missen ze hun dierbare, ze voelen zich ook vaak onbegrepen. Hun omgeving verwacht dat ze het overlijden wel ‘een plekje geven’ en doorgaan. Hiermee zijn ze ook eenzaam in hun verdriet en lopen ze kans om vast te lopen en rouwklachten te ontwikkelen.

Cirkel eenzaamheid en slachtofferschap

Eenzaamheid en slachtofferschap draaien in een cirkeltje om elkaar heen. Na een traumatische gebeurtenis of verlies voelen slachtoffers en nabestaanden zich vaak enorm eenzaam. Tegelijkertijd hebben mensen steun uit hun omgeving nodig om te kunnen herstellen van een ernstige gebeurtenis. Zo blijkt uit onderzoek dat slachtoffers die weinig of geen begrip uit hun omgeving krijgen,  meer kans lopen op ernstige psychische klachten, zoals PTSS. Tegelijkertijd ondermijnen PTSS-klachten sociale steun. Het maakt het voor familie en vrienden lastiger om aandacht en steun te geven. En wanneer slachtoffers al vóór het incident eenzaam zijn, zijn ze extra kwetsbaar om ernstige PTSS-klachten te ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis. Eenzaamheid ondermijnt zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Daarom is de Week tegen de Eenzaamheid zo belangrijk en sluit het naadloos aan bij ons werk.