Wat betekent sextortion en wat kunnen we betekenen voor slachtoffers?


Gepubliceerd op

Naast de ‘hands-on’ vormen van seksueel geweld, zoals misbruik of verkrachting, is in toenemende mate sprake van seksueel geweld dat zich in de online wereld afspeelt. Termen als ‘sexting’‘shame sexting’‘sextortion’ en ‘wraakporno’ zijn veel gehoord, maar wat betekent sextortion bijvoorbeeld? En hoe zorgen we ervoor dat slachtoffers van online seksueel geweld de juiste hulp krijgen?

Sexting: een veel gehoorde term. Wat is sexting?

Sexting is een relatief nieuwe term. Een samenstelling van de Engelse woorden ‘sex’ en ‘texting’. De term is een verzamelnaam voor het versturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s. Sexting is in essentie onschuldig en hoort bij de seksuele ontwikkeling van jongeren in dit digitale tijdperk. Toch kleven er risico’s aan het versturen van expliciete beelden. Dit brengt ons op de volgende term: ‘shame sexting’.

Wat is shame sexting?

Tussen sexting en shame sexting bestaat een belangrijk verschil. Wanneer de seksueel getinte beelden in de verkeerde handen terechtkomen en ongewild verspreid worden, is sprake van ‘shame sexting’. De beelden worden doorgestuurd uit bijvoorbeeld wraak of na een ruzie. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer.

De problemen ontstaan dus pas wanneer de beelden met de verkeerde intenties worden doorgestuurd. Denk hierbij aan het dreigen met het doorsturen van beelden als chantagemiddel. In dit geval wordt gesproken van ‘sextortion’.

Wat betekent sextortion

Wat betekent sextortion?

Sextortion is een samenstelling van de woorden ‘sex’ en ‘extortion’ (Engels voor afpersing). De term verwijst dan ook naar seksuele afpersing. Beelden die om onschuldige redenen zijn gemaakt kunnen worden gebruikt om het slachtoffer af te persen of te chanteren. Het komt ook voor dat de beelden worden gestolen via bijvoorbeeld sociale media of het overnemen van een webcam. Loverboys schijnen ook in toenemende mate gebruik te maken van dit pressiemiddel.

Nog een variant van online seksueel geweld: wraakporno, wat is het?

En dan doet er nog een term de ronde: wraakporno. De term doet insinueren dat sprake is van pornografisch beeldmateriaal, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Ook hier gaat het om het misbruiken van privébeelden met het oogmerk iemand te schaden. Hier kan het gaan om een ex-vriend die de beelden verspreidt om wraak te nemen. Maar het kan ook een wildvreemde hacker zijn die toegang weet te krijgen tot je iCloud en de beelden verspreidt of dreigt te verspreiden.

Online seksueel geweld: termen overlappen

De termen lijken veel te overlappen, maar hebben allen te maken met seksueel overschrijdend gedrag via online kanalen. Een verschijnsel dat helaas in toenemende mate voorkomt en ontzettend veel impact heeft op slachtoffers. Om die reden werkt Fonds Slachtofferhulp, samen met Rik Knipschild (psychotraumatherapeut) en Iva Bicanic (landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld) aan een interventie. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van online seksueel geweld straks kunnen rekenen op de juiste ondersteuning.

Als onderdeel van ons project ‘Interventie herstellen na online seksueel geweld’ is op dit moment een grootschalig onderzoek gaande. De problemen en behoeften na online seksueel geweld worden hierbij in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een behandelingsvorm ontwikkeld die zich richt op het psychisch, maatschappelijk en fysiek herstel van slachtoffers.

Lees hier meer over ons project ‘Interventie herstellen na online seksueel geweld’

Deel jouw verhaal

Ben je bang dat jouw beelden ergens opduiken? Heb je het gevoel de controle over je leven kwijt te raken? Deel op onze speciale site WTFFF!? (anoniem) jouw verhaal. Dit is belangrijk en helpt ons te weten te komen wat er nodig is om slachtoffers van online seksueel misbruik te helpen.