Nieuws

Verschenen: Handboek Traumatische Rouw

1 november 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: Project

Met steun van Fonds Slachtofferhulp hebben psychologen Jos de Keijser en Paul Boelen en psychiater Geert Smit het Handboek Traumatische Rouw geschreven. Dit nieuwe handboek is onlangs verschenen en biedt belangrijke inzichten over de diagnostiek van traumatische rouw en de behandeling van nabestaanden met een verhoogd klachtenniveau.

De gevolgen van traumatisch verlies

Velen van ons maken het gelukkig niet mee; het op traumatische wijze verliezen van een dierbare. Toch komt het, op dagelijkse basis, tot ons via het nieuws; ‘’Een gezin verongelukt op de A13 door dronken chauffeur’’, ‘’Aanslag in Londen kost veel mensen het leven’’, ‘’Een jonge vrouw vermist’’. Vaak kennen we het slachtoffer in kwestie niet persoonlijk en zijn we in staat om de situatie naast ons neer te leggen. Ons weinig bewust van de naasten van het slachtoffer, voor wie soms een levenslang gevecht aanbreekt in het vinden van een manier om met het traumatisch verlies om te gaan. Fonds Slachtofferhulp zet zich iedere dag in om de hulpverlening aan slachtoffers en nabestaanden verder te verbeteren, zodat zij de draad van het leven weer zoveel mogelijk kunnen oppakken. Met onze bijdrage aan het Handboek Traumatische Rouw is hierin weer een belangrijke stap gezet.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp, schrijft in het voorwoord van het Handboek Traumatische Rouw: ‘’In de afgelopen jaren ontmoette ik door mijn werk veel nabestaanden die hun ongelofelijke verhaal aan mij vertelden over het onpeilbare verdriet en over de worsteling om met vallen en opstaan van het leven nog iets waardevols te maken. Mijn Fonds Slachtofferhulp zet zich ervoor in dat slachtoffers en nabestaanden de best mogelijke hulp krijgen en hun rechtspositie wordt verbeterd. We hebben om die reden veel vernieuwende projecten geïnitieerd en gefinancierd, waaronder het onderzoeksproject ‘Rouw na moord’, het onderzoek ‘Leven met vermissing’ en toegepast onderzoek met een therapie aan nabestaanden van de Oekraïne vliegramp. De geleerde lessen van (onder andere) deze projecten komen terug in dit handboek. Het is onze passie om een verbetering van de hulp aan slachtoffers en nabestaanden te realiseren, en dat lijkt hiermee een stap dichterbij te komen.’’

Nabestaanden op de best mogelijke manier helpen

Onverwachts of traumatisch verlies van een geliefde geeft een vergrote kans op het ontwikkelen van allerlei stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen en middelenmisbruik. Niet elk verlies leidt tot een psychische stoornis, maar als er sprake is van een stoornis dan speelt het verlies vaak wel een activerende of versterkende rol. De focus van het Handboek Traumatische Rouw ligt op het bieden van handvatten voor de diagnostiek en behandeling van nabestaanden met complexe rouwklachten, uitgevoerd door professionals. Ineke Sybesma zegt hierover: ‘’Ik hoop van harte dat dit handboek heel veel behandelaars in Nederland en België inzichten en handvatten biedt om nabestaanden op de best mogelijke manier te helpen.’’

Zonder uw waardevolle steun hadden wij het werk dat wij doen voor slachtoffers niet kunnen doen. Wij danken u dan ook heel hartelijk voor uw betrokkenheid.

Het Handboek Traumatische Rouw is via deze link te bestellen.

Geef een reactie