Nieuws

Verkeersveiligheidscoalitie: investeren in verkeersveiligheid nu nodig

6 december 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersveiligheid | verkeersongevallen

Vandaag, 6 december 2018, heeft minister van Nieuwenhuizen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) naar de Kamer gestuurd. Hiermee wil de minister samen met betrokken maatschappelijke organisaties de verkeersveiligheid verbeteren en op termijn streven naar nul verkeersslachtoffers. De Verkeersveiligheidscoalitie, waar Fonds Slachtofferhulp bij is aangesloten, steunt deze ambitie en roept het Kabinet en Kamer op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 

Verkeersveiligheid verbeteren: vorig jaar 613 verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden is nog steeds torenhoog. Om nog niet te spreken van het aantal ernstig gewonden, wat sinds 2006 onafgebroken stijgt. Dat er iets moet veranderen wordt al langere tijd pijnlijk duidelijk. In 2017 presenteerde de Verkeersveiligheidscoalitie om die reden het manifest ‘Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit’. Dit manifest is overgenomen in het regeerakkoord. Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat, zegt hierover in een interview met AD:

‘’Dit Strategisch Plan is ontwikkeld omdat helaas de trend ten opzichte van slachtoffers in het verkeer weer de verkeerde kant opgaat. We hebben gezien dat allerlei maatschappelijke partners al voor de verkiezingen initiatief hebben genomen om daar iets aan te willen doen, met een verkeersveiligheidsmanifest. In het regeerakkoord hebben we daar ook prioriteit aan gegeven. In het afgelopen jaar hebben we met al die maatschappelijk organisaties, maar ook met overheden, provincies en gemeenten gezamenlijk gewerkt aan één nieuw plan van aanpak.’’

Verkeersveiligheid verbeteren: investeren

Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie zijn structurele investeringen nodig. In het strategisch plan wordt terecht aandacht besteedt aan gedragsbeïnvloeding, één van de pijlers daarvan. Daarnaast moet echter ook dringend worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van veilige (fiets)infrastructuur en goede handhaving. Ook is er aandacht nodig voor veiligere auto’s en moet de ongevallenregistratie worden verbeterd; dit geeft immers essentiële informatie over de toedracht van ongevallen. Dit is nodig om gericht beleid op te kunnen baseren.

‘’De infrastructuur veiliger maken, maar ook gedragsmaatregelen en strafmaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het appen op de fiets wat we gaan verbieden. Het is een totaal pakket aan maatregelen.’’ (bron: AD).

Verkeersveiligheid verbeteren: rol Fonds Slachtofferhulp

Aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een landelijk actieplan gekoppeld met 55 maatregelen die tussen 2019 en 2021 door de Rijksoverheid in samenwerking met maatschappelijke partners in gang moeten worden gezet. Hierin is ook een rol voor Fonds Slachtofferhulp weggelegd. Zo zal het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan onderzoeken hoe veelplegers en/of verkeershufters het beste kunnen worden aangepakt. Hierbij wordt samenwerking gezocht met Fonds Slachtofferhulp en de Verkeersveiligheidscoalitie.

Geef een reactie