Nieuws

Ernstige verkeersdelicten: advies Fonds Slachtofferhulp concept-wetsvoorstel

1 mei 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersmisdrijven | verkeersveiligheid | verkeersongevallen

Op verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid heeft Fonds Slachtofferhulp haar advies uitgebracht over het concept-wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten.

Fonds Slachtofferhulp kan zich vinden in de achterliggende gedachte van dit wetsvoorstel. Het Fonds vindt, net als de Minister, dat rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs strenger moet worden gestraft dan op dit moment mogelijk is.

Daarom is Fonds Slachtofferhulp blij dat de Minister de aanbevelingen uit het onderzoek naar de strafmaat in het verkeer, dat vorig jaar door het wetenschappelijk instituut INTERVICT in opdracht van Fonds Slachtofferhulp werd uitgevoerd, heeft overgenomen.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Met dit wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan de wens van verkeersslachtoffers en nabestaanden om daders zwaarder te straffen. Daarmee wordt meer recht gedaan aan de ernst van de situatie en de gevolgen die dit voor hen heeft gehad.”

Invoering nieuw wetsartikel
Fonds Slachtofferhulp juicht de invoering van een nieuw wetsartikel toe. Met dit nieuwe wetsartikel kan iemand die zeer gevaarlijk rijdt, maar (bij toeval) geen slachtoffers maakt, hoger worden gestraft dan volgens de huidige wet mogelijk is.

Fonds Slachtofferhulp staat ook achter de gemaakte keuze dat wanneer er wél een verkeersongeval met ernstige gevolgen plaatsvindt er automatisch sprake is van roekeloosheid als het rijgedrag van de veroorzaker ook als een overtreding van het wetsartikel kan worden gezien.

Onduidelijkheden wegnemen en achterliggende gedachte beter verwoorden
Fonds Slachtofferhulp vindt wel dat de concept-wettekst nog zal moeten worden aangepast om ook echt tot de gewenste uitkomst te komen. De begintekst van het artikel roept namelijk veel verwarring op. Om een verkeerde uitleg van het wetsartikel te voorkomen, adviseert Fonds Slachtofferhulp om de toelichting op de wetswijziging te gebruiken.

Het Fonds adviseert verder om de opsomming van strafbaar gedrag in het verkeer in het artikel niet te beperken, zodat ook ander zeer gevaarlijk gedrag in het verkeer kan worden bestraft op grond van dit wetsartikel. Tot slot adviseren we om in de wet op te nemen dat iemand die zeer gevaarlijk rijgedrag vertoont zwaarder moet kunnen worden bestraft wanneer er ook sprake is van een rijontzegging of ongeldigheid van het rijbewijs, aangezien diegene niet bevoegd was om aan het verkeer deel te nemen.

Download hier het volledige advies van Fonds Slachtofferhulp over de aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten.

Geef een reactie