Veilig weer naar school!

Voor sommige delen van het land is de vakantie dan toch echt voorbij: de scholen beginnen weer. Al die ouders en kinderen die weer tegelijk de weg op gaan, willen dat natuurlijk zo veilig mogelijk doen. Verkeerscampagnes en klaar-overs wijzen automobilisten op hun snelheid rondom scholen. Maar is dat genoeg? Wat veel grote gemeenten betreft gaan we nog een stapje verder door een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren binnen de bebouwde kom. De nieuwste technieken helpen een handje mee.

Esther Adam
Esther Adam
communicatieadviseur/ redacteur bij Fonds Slachtofferhulp

Zoals ieder jaar roept Veilig Verkeer Nederland in hun campagne automobilisten op om met gepaste snelheid te rijden en de kinderen en ouders zo veel mogelijk voor te bereiden op een veilige start van een nieuw schooljaar. Dat dit nodig is, blijkt uit een piek van verkeersongevallen na de zomervakantie, met name onder scholieren.

Intelligente Snelheid Assistent

Om het verkeer veiliger te maken, niet alleen na de zomer, maar het hele jaar door, pleiten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ervoor dat er in die steden straks overal nog maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. Uitvoering hiervan zou vergemakkelijkt kunnen worden door  de inzet van de Intelligente Snelheid Assistent (ISA). Dit is één van de verplichte veiligheidssystemen voor nieuwe auto’s.  Hoe het werkt: wanneer je met een snelheid van 50km/uur langs een verkeersbord rijdt met 30km/uur, kan de boordcomputer het indrukken van het gaspedaal moeilijker maken, zodat je doorhebt dat je boven de geldende maximumsnelheid zit. ISA werkt ook op basis van GPS. Gemeenten kunnen dan zelf virtuele zones instellen, waar het niet mogelijk is om verkeerslichten of drempels te plaatsen.

Rechtvaardige straten

Wanneer een grote groep mensen de veiligheidsadviezen opvolgt om snelheid te minderen, al dan niet geholpen door techniek, worden de straten rondom scholen een stuk veiliger. Maar er zijn ook tegengeluiden. Zo roept “fietsprofessor” Marco te Brömmelstroet gemeenten en beleidsmakers op om juist anders te kijken naar veilig verkeer. In zijn manifest Principes voor een rechtvaardige straat benadrukt te Brömmelstroet dat het recht van de straat niet alleen voorbehouden is aan automobilisten. “De weg naar verandering begint bij het besef dat de straat een openbare ruimte is. Te veel mensen nemen voor lief dat de straat niet de veilige plek is die ‘ie zou moeten zijn’.  We moeten ons gaan realiseren dat verkeer slechts één van de doelen van een straat is en dat de onrechtvaardigheid en het gevaar wat daarbij komt kijken, onacceptabel is.”

Goede veilige start voor iedereen

Over verkeersveiligheid raken we niet uitgepraat. Voor nu wensen we vooral alle scholieren niet alleen een goede, maar ook een veilige start van het nieuwe schooljaar.  En we hopen dat alle verkeersdeelnemers rekening houden met de toenemende drukte, zodat iedereen goed op de plaats van bestemming, of het nu werk of school is,