Tweede dialoogsessie: veel gaat goed, maar we zijn er nog niet

In de tweede dialoogsessie overheerste de gedachte dat het de goede kant op gaat met privacy van slachtoffers. Er is de afgelopen jaren veel geleerd. Toch moet en kan het nog veel beter.

Frank Jansen

Gisterenavond vond de tweede dialoogsessie plaats, ook dit keer geheel coronaproof plaats via Zoom. Onder leiding van Charles Groenhuijsen wisselden journalisten, slachtofferadvocaten, wetenschappers van gedachten over het onderwerp privacy van slachtoffers en de rol die de media daarin spelen. De belangrijkste conclusie was dat er veel goed gaat, en dat er de laatste jaren veel is verbeterd. Maar nog altijd gaan er dingen mis.

Veel aandacht was er voor de behoefte van slachtoffers, familie en nabestaanden om de regie te houden met betrekking tot publiciteit. Dit vereist maatwerk: soms is publiciteit wel gewenst (bijvoorbeeld bij een vermissing) en soms juist helemaal niet. De aanwezige journalisten hamerden op het belang zich continu te verplaatsen in het slachtoffer en steeds de afweging te maken in hoeverre bepaalde feiten, zoals het vermelden van woonplaats, relevant zijn. De deelnemers benadrukten dat het van belang is te blijven praten over dit onderwerp, zodat men zich niet verliest in de waan van de dag.

Men was het er unaniem over eens dat verreweg de meeste journalisten hun werk goed doen, maar dat geldt vaak niet voor sommige gebruikers op social media. Er werd tot slot ook gekeken naar de toekomst. Er komt een nieuwe generatie journalisten aan, en hoe zorg je ervoor dat alle opgedane kennis niet verloren gaat?

Al met al leverde de sessie meer dan genoeg stof tot nadenken op voor de volgende fase van het project. Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan.