Nieuws

Tassenverkoop ter ondersteuning hulplijn huiselijk geweld

22 november 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: Huiselijk geweld | noodhulpfonds | geweldsmisdrijven

Op zondag 25 november, worden voor de hulplijn huiselijk geweld ‘Hear my Voice’  honderden vintage en nieuwe tassen verkocht in het Nutshuis in Den Haag. Bij Hear my Voice kunnen slachtoffers van huiselijk geweld in gesprek komen met lotgenoten. Mensen die kunnen invoelen wat iemand heeft doorstaan en van daaruit steun en erkenning bieden. Na afloop van een succesvolle pilotfase wil Hear my Voice nu landelijk uitbreiden. En daar is geld voor nodig.

Hear my Voice: hulplijn huiselijk geweld

Stichting Perspektief is, samen met drie andere vrouwenopvang-organisaties, oprichter van de telefoonlijn Hear my Voice. De meerwaarde van Hear my Voice is dat slachtoffers in gesprek kunnen komen met lotgenoten. Zonder dat er vragen worden gesteld of er direct hulp wordt geboden. Eerder dit jaar publiceerde Fonds Slachtofferhulp een interview in HulpPost met Barbara Berkelaar, bestuurder van Perspektief en Cindy den Hartog, ervaringsdeskundige. Cindy vertelt over Hear my Voice (destijds nog in de pilotfase): ‘’We hebben in deze eerste periode dertig telefoontjes ontvangen. Het aantal telefoontjes is niet leidend voor de kwaliteit. Er zijn gesprekken gevoerd van anderhalf uur, waarin ik er heb kunnen zijn voor anderen, zoals ik dat zelf nooit heb gehad. Ik vind dat dertig keer succes.’’

Hear my Voice hoopt nu, na afloop van deze succesvolle pilotfase, landelijk uit te kunnen breiden. Om dit te realiseren, zijn er in de afgelopen maand door Zonta aan Zee en Hear my Voice honderden tassen ingezameld om te verkopen. Ook de tas van de Haagse burgemeester Pauline Krikke zal aankomende zondag in het Nutshuis te koop worden aangeboden.

Barbara Berkelaar, bestuurder Perspektief:‘’Wat volgens mij het allerbelangrijkste is, als het gaat om goede zorg aan slachtoffers, dat is de vertrouwensrelatie. Dat als iemand opbelt om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen, dat die persoon er mag zijn. Zonder dat er een oordeel aan vastzit of die persoon iets moet doen. Het gaat over voelen en er voor elkaar zijn.’’

Tassenverkoop voor hulplijn huiselijk geweld als kick off van de Week tegen Geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld vormen het grootste geweldsprobleem in Nederland. Om dit onder de aandacht te brengen wordt de Week tegen Kindermishandeling opgevolgd door de Week tegen Geweld (26 november 2018 – 02 december 2018). Gedurende deze weken worden er door het hele land activiteiten georganiseerd. Om mensen te doen inzien dat iedereen het verschil kan maken voor kinderen of volwassenen die in een onveilige situatie verkeren. Barbara Berkelaar vertelt over de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘’Vaak blijkt dat, onder wat wij een psychiatrische stoornis noemen, trauma zit. En dat trauma heeft te maken met geweld en/of onveilig opgroeien. Onveiligheid binnen het gezin en het systeem waarin dat gezin functioneert. En dit is tevens de reden waarom het zo belangrijk is om mensen met ervaring aan het woord te laten. Mensen die zich, op wat voor manier dan ook, hebben weten te ontworstelen uit die situatie. Dat vormt tevens de meerwaarde van een hulplijn voor en door lotgenoten.’’

Samen het verschil maken

Vanuit Stichting Perspektief krijgt Fonds Slachtofferhulp geregeld noodhulpaanvragen. Van mensen die door (huiselijk) geweld een helpende hand verdienen. Om de ‘gewone’ dingen van het leven, zoals een veilig onderkomen of een vrijwillige of betaalde baan, weer op te kunnen pakken. Zo maken we samen het verschil voor mensen die hulp nodig hebben tijdens- en na het loskomen van huiselijk geweld. Wil jij ook het verschil maken voor slachtoffers van huiselijk geweld? Dat is heel eenvoudig. Doe bijvoorbeeld een donatie aan ons noodhulpfonds. Of steun Hear my Voice door het kopen van een tas tijdens de handbag sale aankomende zondag.

Lees hier meer informatie over de tassenverkoop, georganiseerd door Zonta aan Zee.

Geef een reactie