Nieuws | Blog

Straf bij verkeersmisdrijven ondermaats

3 april 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersmisdrijven | Intervict | Ineke Sybesma | verkeer | roekeloos | verkeersongevallen | strafmaat

Onder invloed van alcohol en met 100 kilometer per uur over een woonerf scheuren of zonder geldig rijbewijs achter het stuur kruipen en hierbij slachtoffers maken. Dat klinkt behoorlijk roekeloos. Toch ligt dat in de rechtspraak anders. We kregen veel signalen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, en vroegen daarom aan het wetenschappelijke instituut INTERVICT om onderzoek te doen. INTERVICT constateert dat slachtoffers inderdaad vinden dat er te laag gestraft wordt bij ernstige verkeersmisdrijven. En dat de wet mogelijkheden biedt om voor roekeloosheid te vonnissen, maar de rechtspraak dat in de praktijk niet doet. Dat is voor slachtoffers en nabestaanden die hier direct mee te maken hebben onverteerbaar. Het raakt aan de erkenning die zij verdienen voor wat hen werd aangedaan.

Dat slachtoffers teleurgesteld zijn en zich niet erkend voelen door de huidige strafmaat na een ernstig verkeersmisdrijf, bevestigt ook Elly Winkel, voorzitter van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers, in haar verhaal. Zij spreekt veel slachtoffers en nabestaanden die zich door de opgelegde straf niet gehoord voelen en hierdoor geen vertrouwen meer hebben in ons rechtssysteem.

Toch gloort er hoop aan de horizon. Toen wij eind januari de media zochten met de resultaten van het onderzoek, en onze aanbevelingen voor wetsverbeteringen, vonden we herkenning bij de rechterlijke macht en gehoor in de politiek. Er zijn Kamervragen gesteld en de minister heeft de Kamer toegezegd om zo snel mogelijk met een wetswijziging te komen, waarmee hoger straffen mogelijk wordt gemaakt. Zo kan beter tegemoet gekomen worden aan het rechtsgevoel en de wens van de samenleving om verkeersmisdrijven te voorkomen, én wordt meer recht gedaan aan het veroorzaakte leed.

Laat dat nu precies hetgeen zijn waar het Fonds Slachtofferhulp zich voor inzet. Ik houd u graag op de hoogte over het vervolg!

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Ineke Sybesma

Directeur Fonds Slachtofferhulp

Geef een reactie