Nieuws

Stijging aantal slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld in 2017

25 juni 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Uit het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) over 2017 blijkt dat acute slachtoffers van aanranding en verkrachting zich in toenemende mate bij het CSG melden. In 2017 is een stijging te zien van 33% ten opzichte van 2016. Gemiddeld gaat het hierbij om 3 acute slachtoffers per dag waarvan 1 kind. In 8% van de gevallen is het slachtoffer een jongen of een man.

In totaal meldden in 2017 1103 acute slachtoffers en 1521 niet-acute slachtoffers zich bij het CSG. In de maand oktober was er een piek tijdens #Metoo en de campagne ‘Als het jou overkomt’ die Fonds Slachtofferhulp voerde om de hulpverlening van het CSG en het landelijk meldnummer 0800-0188 onder de aandacht te brengen.

Iva Bicanic, landelijk coördinator CSG: “De neiging van slachtoffers is om direct na een aanranding of verkrachting te gaan douchen en erover te zwijgen. Ze hebben vaak last van angst, schuld en schaamte en beseffen zich mogelijk onvoldoende dat er in die eerste week kansen liggen voor hun gezondheid, de verwerking en het doen van aangifte. Onze schatting is dat wij nu maar 2% van het totaal aantal acute slachtoffers zien. Het is belangrijk dat meer mensen ons weten te vinden. Elk CSG is 24/7 bereikbaar via het gratis nummer 0800-0188. Zo kunnen we slachtoffers in een vroeg stadium helpen. Hulp binnen zeven dagen verkleint de kans op medische en psychische problemen”.

Over CSG

Sinds 2018 beschikt het Centrum Seksueel Geweld (CSG), met 16 locaties, over een landelijk dekkend netwerk. Bij de totstandkoming en landelijke uitrol van het CSG is Fonds Slachtofferhulp actief betrokken geweest. Hierbij hebben wij de landelijke functies en campagnes van het CSG met privaat geld gesteund. Na jarenlange lobby kan het CSG sinds 2018 rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid. Om die reden draagt Fonds Slachtofferhulp de werkzaamheden voor het CSG nu langzaam over.

Geef een reactie