Slachtoffers seksueel geweld krijgen in pilot eigen risico vergoed

Sinds de oprichting van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 2012, zoeken slachtoffers steeds vaker en sneller hulp na een aanranding of verkrachting. De kosten voor de medische zorg van het CSG vallen voor slachtoffers van achttien jaar en ouder onder het eigen risico. Voor veel slachtoffers is dit een reden om geen gebruik te maken van de hulp van het CSG.

Gepubliceerd op

Sinds de oprichting van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 2012, zoeken slachtoffers steeds vaker en sneller hulp na een aanranding of verkrachting. De kosten voor de medische zorg van het CSG vallen voor slachtoffers van achttien jaar en ouder onder het eigen risico. Voor veel slachtoffers is dit een reden om geen gebruik te maken van de hulp van het CSG.

De medische hulpverlening door het CSG is onderbracht bij het ziekenhuis. Zo hebben slachtoffers 24/7 toegang tot medische zorg. Dag en nacht toegang hebben tot medische zorg is een groot voordeel, maar de kosten vormen voor veel slachtoffers een belemmering.

Medische zorg valt onder basisverzekering

De medische zorg van het CSG valt onder de basisverzekering, hierdoor vallen de kosten onder het eigen risico. Samen met het CSG zijn wij van mening dat er geen kosten mogen worden gerekend voor iets waar je recht op hebt. Zeker voor slachtoffers die mogelijk angst, schaamte en schuldgevoel hebben overwonnen, zouden de kosten geen extra drempel moeten vormen.

Vergoeding eigen risico

Naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp hebben de ministers van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid en voor Rechtsbescherming en Medische Zorg besloten om in een pilot te onderzoeken of het eigen risico echt een drempel vormt en of het vergoeden van die kosten tot het wegnemen van de drempel leidt.

De pilot richt zich op slachtofferschap dat tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 plaatsvindt. De uitkering kan per kalenderjaar eenmaal worden verstrekt en bedraagt 385 euro. De Commissie schadefonds geweldsmisdrijven behandelt de aanvragen.

De regeling geldt voor ieder slachtoffer van seksueel geweld, ook als er juridisch geen sprake is van verkrachting of aanranding.

Over het Centrum Seksueel Geweld

Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting. De eerste week direct na seksueel geweld kunnen namelijk sporen worden veilig gesteld. Ook kan de nodige medische en psychologische zorg worden verleend. Bij de totstandkoming en landelijke uitrol van het CSG is Fonds Slachtofferhulp actief betrokken geweest. Hierbij hebben wij de landelijke functies en campagnes van het CSG met giften van onze donateurs gesteund. Na jarenlange lobby kan het CSG sinds 2018 rekenen op steun van de gemeenten en de Rijksoverheid.