“Elke stem moet gehoord worden. Zonder oordeel.”

Oprichtster en CEO van Report App, Karin Bosman, werd zelf twee jaar lang door haar werkgever seksueel geïntimideerd. Nu zet ze zich in voor slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag middels een onafhankelijk platform. Report App informeert over ongewenste intimiteiten en maakt veilig melding doen van misstanden op de werkvloer mogelijk.

Louise Leijten
Louise Leijten
Contentspecialist bij Fonds Slachtofferhulp

1,2 miljoen werknemers komen per jaar thuis te zitten, doordat zij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen een organisatie. Er bestaan over het algemeen wel protocollen en richtlijnen voor het melden van misstanden binnen een bedrijf, maar daar houdt het vaak op. Ook op universiteiten en in sportclubs worden dezelfde problemen geconstateerd. Er is behoefte aan een cultuuromslag. “De rol van Report App hierin is ervoor zorgen dat er gehoor wordt gegeven aan medewerkers, studenten en sporters die zeggen: wij hebben honger naar informatie”, legt Karin Bosman uit. 
 

Het begint klein

Karin zat zelf twee jaar lang in de beknellende situatie waarin haar werkgever haar seksueel intimideerde. “Dat begon klein. In die beginperiode is het zo belangrijk wanneer je als slachtoffer de regie terug kan pakken. Ik kom uit de reclame en ik dacht dat ik alles had meegemaakt aan ongepast gedrag op de werkvloer. Ik ben een mondige vrouw en toch overkwam het me.” Juist op zo’n moment zou anoniem een melding doen de situatie kunnen laten de-escaleren. Hoewel destijds de geringe informatie op het internet haar niet veel bood, kwam ze toch in actie. Ze vertrok bij haar baan en stapte naar de rechter om erkenning te krijgen. Die sociale steun en erkenning is erg belangrijk in het proces van herstel na slachtofferschap. Dankzij een goede psycholoog kon Karin middels EMDR-therapie haar trauma verwerken.

 

“Toen ik mijn boekje (Spugen op de tosti van Hans) had geschreven, werd ik door iedereen benaderd. Toen pas kwam ik erachter hoe groot het probleem was.”

Wereldwijd één boodschap

Om meer inzichten op te doen begon Karin een studie arbeidsrecht. Ze vloog naar de Verenigde Staten en Pakistan om het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te gaan. De behoefte nadat mensen slachtoffer zijn geworden van ongewenste intimiteiten bleek eenduidig te zijn: melding doen van ongewenst gedrag moet onafhankelijk kunnen, los van de werkgever. “Report App loopt niet via de server van het bedrijf. Wij implementeren zonder ICT-afdeling binnen het bedrijf. Alle data zijn onafhankelijk en niemand kan meekijken. Je bent anoniem.” Er is ook nagedacht over de rechtsgeldigheid van een logboek. Hierin kunnen de gebruikers van het onafhankelijke platform bijhouden welke situaties zij meemaken, zonder dat de data aanpasbaar zijn. Op die manier kan het als bewijslast worden gebruikt, mocht het tot formele melding of een rechtszaak komen.

Aandacht voor risicogroepen

Bovendien is Report App scherp op de doelgroepgerichte informatie. Tijdelijke werkkrachten en stagiaires zijn vaak kwetsbare groepen. “Ze weten nog niet veel van de organisatie en er wordt vaak tegen hen gezegd: “Ga maar koffie halen” of ”Dat moet je maar accepteren, want zo doen we hier met elkaar.” Zij kunnen veel sneller een app krijgen met vervelende foto’s van collega’s. Gaan misschien mee op zakenreisjes en komen in  een positie waarmee ze zich geen raad weten. Zij hebben met andere risicofactoren te maken dan mensen die er vast of langer werken.” Op het platform is er daarom een omgeving ingericht waar informatie voor deze groep extra belicht wordt.

Report App en Fonds Slachtofferhulp

Sinds maart 2022 is Report App zakelijk partner van Fonds Slachtofferhulp. Iedereen die de Report App downloadt steunt het werk van Fonds Slachtofferhulp. Met elkaar helpen we nog meer mensen die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag meemaken in hun zoektocht naar (h)erkenning en hulp. “Ik vind het heel mooi dat iedereen die de app downloadt daarmee ook een bijdrage levert aan het Fonds”, aldus Karin Bosman.

Ook worden er mooie andere samenwerkingen door Report App aangegaan. “Verbond van Verzekeraars, ANP Amsterdam, BVCM doen met veel enthousiasme mee, zijn verheugd over het platform en zien veel voordelen.” Tijdens een live-event met PSV waar ook AC Bilbao – expert op veiligheid voor kinderen in de sport – en Fonds Slachtofferhulp aanwezig zijn, wordt er aandacht geschonken aan een veilig sportklimaat. “Fantastisch dat we dit kunnen doen. Je moet het uiteindelijk met elkaar doen er is weinig ruimte voor ego’s in dit verhaal.”