Nieuws

Onderzoek hulp en rouw na MH17

15 april 2015

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: onderzoek | MH17

Fonds Slachtofferhulp financiert onderzoeken Tilburg University en Rijksuniversiteit Groningen

Een onderzoek naar hoe nabestaanden de hulpverlening na de MH17-ramp hebben ervaren en een onderzoek naar het behandelen van complexe rouwklachten zullen in één samenwerkingsproject worden uitgevoerd. De lessen die worden geleerd, komen ten gunste van zowel de nabestaanden van de MH17-ramp als die van een eventuele toekomstige ramp. Door de twee onderzoeken gecombineerd uit te voeren, worden de nabestaanden zo min mogelijk belast en kunnen de resultaten elkaar versterken. Beide onderzoeken worden gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Voor het gehele onderzoek wordt nauw samengewerkt met Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast zijn de nabestaanden bij het project betrokken via de Stichting Vliegramp MH17.

Onderzoek ‘Lessen voor de Toekomst’ door INTERVICT van Tilburg University

INTERVICT doet i.s.m. het NIVEL onderzoek naar de mentale gezondheid van, ervaren knelpunten bij en hulpverlening aan de nabestaanden van de MH17. Nabestaanden, familierechercheurs en hulpverleners worden voor dit onderzoek bevraagd over hun ervaringen in het hulpverleningstraject. Er wordt geanalyseerd hoe zij zijn opgevangen en geholpen, hoe zij alle hulp en aandacht hebben ervaren, hoe het met hun mentale gezondheid en functioneren gaat en welke lessen hier uit te trekken zijn voor de nabestaanden van de MH17 en die van toekomstige rampen.

Het onderzoek Lessen voor de Toekomst staat onder leiding van prof. dr. Peter van der Velden (GZ psycholoog en houder van de Pieter van Vollenhoven Leerstoel Victimologie).

Onderzoek ‘Rouw na MH17’ door Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onderzoek waarbij nabestaanden van MH17-slachtoffers gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen (deel 1). Nabestaanden met veel klachten krijgen een psychologische behandeling (deel 2). Dit onderzoek moet uitwijzen of deze nabestaanden door een aangepaste behandeling minder posttraumatische stress- en gecompliceerde rouwklachten vertonen, en op welk moment in het rouwproces de hulp het beste kan worden gegeven. De RUG werkt samen met de Universiteit Utrecht en Centrum ‘45.

Het onderzoek Rouw na MH17 staat onder leiding van prof. dr. Jos de Keijser (projectleider, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar complexe rouw).

Voorbereidingen in volle gang

De onderzoekers treffen nu alle voorbereidingen om het project spoedig te kunnen starten. Vanwege de aard van het project worden meerdere onderdelen van het onderzoek beoordeeld door de (medisch) ethische toetsing commissies van beide universiteiten. Deel 1 van het ‘Rouw na MH17’onderzoek is reeds goedgekeurd, deel 2 van dit onderzoek en ‘Lessen voor de Toekomst’ zijn in behandeling.

Resultaten over twee jaar
De betrokken organisaties achten de uitkomsten bijzonder nuttig voor de getroffenen zelf, voor de hulpverlening en voor slachtoffers van toekomstige rampen of aanslagen. De uitkomsten van het onderzoek worden over twee jaar verwacht.

Geef een reactie