Noodhulp voor nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland

Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland een beroep doen op het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp.

Gepubliceerd op

Vanaf 1 mei 2021 kunnen ook nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland een beroep doen op het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp. Deze groep nabestaanden loopt vaak aan tegen hoge kosten die voortkomen uit de noodzaak om af te reizen naar het land waar het misdrijf is gepleegd, het regelen van juridische bijstand in het betreffende land of vanwege de repatriëring van het lichaam van hun dierbare. Sommige nabestaanden kunnen hierdoor in een financiële noodsituatie terechtkomen. Zeker als zij niet in aanmerking komen voor andere financiële hulp. Om hen tegemoet te komen kunnen zij sinds 1 mei een aanvraag indienen bij het Noodhulpfonds. Fonds Slachtofferhulp heeft hiervoor een subsidie ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanvragen voor een financiële tegemoetkoming uit dit fonds, kunnen alleen worden ingediend via een tussenpersoon, zoals een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat.

Hoe werkt het Noodhulpfonds?

Een ongeluk, verlies van een dierbare of een geweldmisdrijf: het zet je leven op de kop. Niet alleen moet je verwerken wat je is overkomen. Het kan ook betekenen dat je geen inkomen meer hebt, moet verhuizen of maanden ziek thuis zit. Niet altijd is er voldoende financiële buffer om zo’n tegenslag op te vangen. Fonds Slachtofferhulp beschikt over een noodhulpfonds om slachtoffers en nabestaanden in nood bij te staan. Vanuit dit fonds kunnen incidentele uitkeringen in geld, natura of expertise worden gedaan aan slachtoffers, mits de aanvraag verloopt via een tussenpersoon of hulpverlener. Noodhulp bevat vaak een combinatie van onderdelen en voorziet in specifieke behoeften van slachtoffers. De bedragen verschillen dan ook per situatie. Veel van deze hulp zou normaal duurder zijn, maar dankzij bedrijfssponsoren kunnen wij de kosten reduceren.