Nieuws

Sessie Noodhulp tijdens donateursdag: wat is Noodhulp?

9 augustus 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Fenna, die haar zusje verloor door zinloos geweld. Emma, die na de moord op haar man haar hoofd boven water houdt met twee kleine kinderen. Alma, die heeft kunnen ontkomen aan zinloos geweld, maar geen geld heeft om te leven. Deze situaties vormen een greep uit de noodhulpcases die wij wekelijks behandelen. Stuk voor stuk mensen die een helpende hand en een blijk van medeleven verdienen. Over het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van deze directe hulp voor slachtoffers vertellen Dusjka Stijfhoorn, beleidsmedewerker Fonds Slachtofferhulp, en Ilona Theeuwen, casemanager Slachtofferhulp Nederland u tijdens de donateursdag op 28 september meer.

De noodzaak van noodhulp aan slachtoffers

Financiële problemen zorgen ervoor dat mensen geen uitweg zien. Zoals het voorbeeld van Emma, moeder van Feline (3) en Sanne (5). Emma is na de moord op haar man achtergebleven met het intense verdriet en moet op een parttime inkomen voorzien in de kosten van haar gezin. Ze probeert sterk te zijn en ervoor te zorgen dat haar kinderen niets tekort komen. De zorg voor haar meisjes, het onderhouden van een baan en het verwerken van haar verdriet wordt haar teveel; Emma heeft hulp nodig.

Het nut van noodhulp

Vaak werken financiële problemen verlammend voor slachtoffers. Door een gift uit het noodhulpfonds kunnen obstakels worden weggenomen en maken mensen kans op een nieuwe stap in het leven. Door een gift uit het noodhulpfonds heeft Emma bijvoorbeeld ondersteuning kunnen krijgen van een psycholoog. Hierdoor kan ze er weer volledig zijn voor haar dochters. Zo zijn er enorm veel voorbeelden te noemen van situaties waarin het noodhulpfonds een waardevolle bijdrage heeft geleverd.

De mogelijkheden van het noodhulpfonds

Om zoveel mogelijk mensen een tweede kans te geven werkt Fonds Slachtofferhulp samen met diverse partners uit het werkveld. Zo hebben wij samen met Stichting Perspektief al enorm veel slachtoffers van huiselijk geweld kunnen helpen. Noodhulpaanvragen worden altijd met behulp van een aanvraagformulier en door een professioneel hulpverlener gedaan. Op basis van de aanvraag beslist Fonds Slachtofferhulp of een financiële bijdrage, of een bijdrage in natura (zoals een nieuwe fiets, of een dagje weg) wordt gedaan. Vanuit het noodhulpfonds kan ook een financiële coach van ABN AMRO worden toegewezen, of kunnen mensen in aanmerking komen voor een RijZeker-training van de ANWB.

De mogelijkheden van deze directe hulp voor slachtoffers zijn divers. Tijdens onze donateursdag op 28 september 2018, zullen Dusjka Stijfhoorn en Ilona Theeuwen u hier alles over vertellen. Aanmelden kan via deze link.

Geef een reactie