Een digitaal dossier voor slachtoffers misdrijven

Ben je slachtoffer van een misdrijf? Dan komt er nogal wat op je af. Naast de schade en emotioneel moeilijke tijd word je ook nog eens overladen met brieven en informatie over je zaak. Het is dan lastig om het overzicht te houden. De oplossing? Een eigen digitaal dossier: MijnSlachtofferzaak.

Gepubliceerd op

Je krijgt als slachtoffer van een misdrijf met veel instanties te maken. De politie, het OM, het Schadefonds, Slachtofferhulp Nederland, het CJIB. En allemaal voorzien ze je van informatie en updates, of stellen ze vragen. Het is dan best lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Vanaf 16 november 2020 is er een speciaal portaal voor slachtoffers van misdrijven: MijnSlachtofferzaak. Hier vind je in je eigen digitale dossier met één druk op de knop alle informatie bij elkaar: correspondentie, informatie over slachtofferrechten en hulpverlening.

Slachtoffers makkelijker maken

Minister Dekker (rechtsbescherming) is blij met deze ontwikkeling:“Slachtoffers van bijvoorbeeld geweld, fraude of stalking hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze krijgen te maken met verschillende organisaties die allemaal hun eigen stukje informatie sturen waardoor je al snel het overzicht kan kwijtraken. We moeten het voor slachtoffers makkelijker maken in plaats van moeilijker. Daarom ben ik blij dat we met MijnSlachtofferzaak weer een extra stap hebben kunnen zetten om die mensen met een heftige ervaring een beetje te ontzorgen.”

In MijnSlachtofferzaak kunnen slachtoffers met hun DigiD inloggen en staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar: de correspondentie met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen.

Betere positie voor slachtoffers in het strafproces

Voor de totstandkoming van MijnSlachtofferzaak zijn Politie, Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau, Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Justitiële Informatiedienst bij elkaar gebracht. De ontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is onderdeel van een brede aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid om slachtoffers een betere positie te geven in het strafproces. In deze zogeheten Meerjarenagenda slachtofferbeleid staan onder andere plannen voor een verschijningsplicht voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en spreekrecht voor slachtoffers tijdens tbs-verlengingszittingen.