Nieuws

Meer aandacht nodig voor seksueel geweld tegen kinderen

21 november 2019

Lees meer over: seksueel misbruik | nationaal rapporteur | Online seksueel geweld

De overheid besteedt onvoldoende aandacht aan het thema seksueel geweld tegen kinderen. Dat constateert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018. Volgens de publicatie ontbreekt het aan de samenhang en coördinatie tussen de verschillende programma’s en initiatieven, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er een grote zorg dat slachtoffers van online seksueel geweld buiten beeld lijken te blijven in het huidige beleid.

Het huidige kabinet geeft prioriteit aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met als meest ernstige vorm seksueel geweld. Maar dit is volgens Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar nog onvoldoende terug te zien. Bolhaar: “Seksueel geweld kent vele verschijningsvormen. Maar de gemene deler is: het recht op veiligheid en een gezonde ontwikkeling van kinderen wordt geschaad. Als we daar iets aan willen doen, moet op een rij worden gezet wat er al gebeurt en wat er nog mist. Daarbij mogen we geen kinderen over het hoofd zien.”

Online seksueel geweld

Een zorgelijke conclusie uit de Slachtoffermonitor is dat seksueel geweld gepleegd door leeftijdsgenoten en online seksueel geweld buiten het thema kindermishandeling vallen. En daarmee dus ook grotendeels buiten de beleidsplannen voor kindermishandeling. Dit terwijl het internet, sociale media en online games niet meer weg te denken zijn uit het leven van kinderen en jongeren. Het is dan ook aannemelijk dat seksueel geweld zich deels verplaatst naar de online wereld. Echter is onduidelijk om welk deel het gaat, welke kinderen hier het meest kwetsbaar voor zijn en welke factoren deze kwetsbaarheid vergroten. Ook benadrukt de Slachtoffermonitor dat er beter zicht moet komen op het slachtofferschap van online seksueel geweld.

Nieuwe interventie

Het Fonds Slachtofferhulp deelt deze zorg. In 2018 zijn we gestart met een onderzoeksproject ‘Herstellen na online seksueel geweld’, een initiatief van psychotraumatherapeut Rik Knipschild en Iva Bicanic, landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. Het onderzoeksproject werkt toe naar een gerichte interventie waarmee jeugdhulpverleners en andere professionals slachtoffers kunnen helpen herstellen na online seksueel geweld. De interventie is gericht op jongeren tussen de 12 en 21 jaar die te maken hebben gehad met online seksueel geweld, zoals grooming, sextortion, ongewilde sexting en wraakporno, en hierdoor vastlopen in hun leven.

Praat erover

Naar schatting maakt bijna de helft van de meisjes en 1 op de 5 jongens in zijn jeugd fysiek seksueel geweld mee. Maar dat blijft volgens de Nationaal Rapporteur nog vaak verborgen: “Seksueel geweld signaleren is, ook voor professionals, ontzettend moeilijk en kinderen praten er zelf niet makkelijk over. Bovendien heeft het vaak verstrekkende gevolgen voor kinderen. Daarom doe ik een oproep om het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag te voeren: thuis, op school, tussen jongeren onderling. Iedereen moet zich veilig voelen om erover te praten.”

De website www.SlachtofferWijzer.nl van het Fonds Slachtofferhulp heeft niet alleen relevante informatie en doorverwijzingen voor slachtoffers, maar biedt ook praktische tips voor naasten. Want juist dat praten met een slachtoffer, dat is voor veel mensen moeilijk. Wat kun je zeggen, welke vragen kun je stellen? En wat kun je beter niet doen?

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid op deze terreinen en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren.

Slachtoffermonitor

Download de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017 – 2018

Geef een reactie