Nieuws

Maak slachtoffers sterker dan ooit 

23 december 2019

2019 was het jaar dat Fonds Slachtofferhulp zijn 30 jarig jubileum vierde. De conclusie van die feestdag: in die drie decennia is de positie van slachtoffers veel sterker geworden. Het was ons een eer om samen met slachtoffers en nabestaanden, hulpverleners, overheidsdiensten, wetenschappers, politici en bestuurders aan die verbetering te werken. Dat slachtoffers zich daardoor gesterkt voelen, blijkt uit de vele hartverwarmende reacties die wij de afgelopen jaren mochten ontvangen. Maar tegelijk is er nog zó veel te doen. En veel hebben we ook gedaan in 2019. Eigenlijk te veel op noemen. En in 2020 gaan we weer er keihard tegenaan om slachtoffers sterker dan ooit te maken.   

SlachtofferWijzer

Een belangrijke stap in 2019 was de doorontwikkeling en uitbreiding van de website Slachtofferwijzer. Nu kunnen ook naasten van slachtoffers praktische tips en informatie vinden hoe een slachtoffer het beste te helpen. Sociale steun is immers van onschatbare waarde en speelt, naast professionele hulp, een belangrijke rol bij de opvang van slachtoffers en nabestaanden in het verwerkingsproces.  

Onderzoeken

Ook afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in onderzoek, omdat het altijd aan de basis staat van het verbeteren van de positie van slachtoffers. Het grootschalige VICTIMS onderzoek leverde interessante nieuwe inzichten op over hoe het gaat met slachtoffers op langere termijn. De onderzoeksbundel ‘In mijn leven is iets kapot’, over de psychologische gevolgen van de MH17-ramp voor nabestaanden, werd gepresenteerd tijdens het symposium 5 jaar na MH17 samen met aanbevelingen voor de toekomst.  

Deze maand is de handtekening gezet onder een 5-jarig onderzoeksprogramma met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het doel is samen rapporten te maken die niet op de plank belanden, maar die echt gaan leiden tot verbeteringen voor slachtoffers. Zoals nieuwe behandelmethodes en input voor nieuwe wetten. Komend jaar verwachten we de eerste resultaten.

”Komend jaar blijft (online) seksueel geweld één van onze speerpunten. Het komt steeds vaker voor en de hulpverlening staat vooral voor online seksueel geweld echt nog in de kinderschoenen. Dat moet dus beter. Ons doel? Wij willen dat slachtoffers van (online) seksueel geweld beter geholpen worden. ” 

Red het Centrum Seksueel Geweld, dit kan alleen met extra geldIneke Sybesma – Directeur Fonds Slachtofferhulp

Online seksueel geweld  

Komend jaar blijft (online) seksueel geweld één van onze speerpunten. Het komt steeds vaker voor en de hulpverlening staat vooral voor online seksueel geweld echt nog in de kinderschoenen. Dat moet dus beter. Ons doel? Wij willen dat slachtoffers van (online) seksueel geweld beter geholpen worden.  

Achter de schermen 

Veel van ons werk is niet zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Achter de schermen hebben we op ons op allerlei manieren sterk gemaakt om de positie van slachtoffers te verbeteren. Mede dankzij onze inspanningen wordt de definitie van roekeloos rijden vanaf 1 januari 2020 verruimd. Dat zorgt voor meer begrip en erkenning bij slachtoffers en nabestaanden van ernstige verkeersongevallen. Een prachtig resultaat waar we zeer hard aan gewerkt hebben.   

Dat is niet het enige waar we ons in Den Haag sterk voor hebben gemaakt. Het is nog altijd slecht gesteld met de privacy van slachtoffers in de media. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gaan we daarom in 2020 sessies organiseren met journalisten in het hele land over dit onderwerp.  

Fonds Slachtofferhulp in een nieuw jasje 

We kijken kritisch naar de overheid, de wet- en regelgeving en beschikbare hulpverlening. Maar we kijken ook kritisch naar onszelf. Dat heeft geleid tot een een nieuwe manier van communiceren.

We werken momenteel aan een logo, een huisstijl met nieuwe kleuren, een nieuwe website en wij gaan via onze communicatiemiddelen alle doelgroepen aanspreken met een tone of voice die volledig op maat is. Deze veranderingen voeren we geleidelijk in.

Dit biedt ons de mogelijkheid om actiever naar buiten te treden en beter te zien wat nodig is om mensen in beweging te krijgen. Wat niet verandert is dat wij willen dat slachtoffers er sterker uitkomen. Vandaar ook onze nieuwe slogan: sterker dan ooit. 

Hartelijk dank voor uw steun

Zonder de steun van onze donateurs en sponsoren hadden wij dit belangrijke werk voor slachtoffers nooit kunnen doen. Het is geweldig om te mogen rekenen op zulke betrokken mensen en bevlogen partijen die het beste voor hebben met slachtoffers en nabestaanden. En daar wil ik iedereen, op de valreep van 2019, heel hartelijk voor danken!  

Komend jaar blijft (online) seksueel geweld één van onze speerpunten. Het komt steeds vaker voor en de hulpverlening staat vooral voor online seksueel geweld echt nog in de kinderschoenen. Dat moet dus beter. Ons doel? Wij willen dat slachtoffers van (online) seksueel geweld beter geholpen worden.  

Geef een reactie