Nieuws

Kinderpornografie blijft slachtoffers achtervolgen

26 september 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: centrum seksueel geweld | seksueel geweld | nationaal rapporteur | kinderporno | kinderpornografie

Voor het eerst is onderzoek gedaan naar de ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. Honderdvijftig slachtoffers uit verschillende landen hebben via internet deelgenomen aan een vragenlijst opgezet door het Canadian Centre for Child Protection. Dat deze slachtoffers niet alleen misbruikt zijn, maar dat hier beeldmateriaal van is dat mogelijk nu nog circuleert, blijkt een extra component toe te voegen aan hun slachtofferschap. Zo geven 71 slachtoffers aan dat ze bang zijn om herkend te worden.

Impact

Aan de hand van dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat het betekent als er ook beelden van het misbruik zijn gemaakt en verspreid. Dit maakt de gevolgen voor jonge slachtoffers nog ingrijpender en complexer. ‘De impact van het feit dat er beelden van het misbruik zijn en mogelijk altijd blijven moeten we niet onderschatten. Het geeft de slachtoffers het gevoel dat ze de controle over hun leven kwijt zijn’, zegt Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Survivors’ Survey

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakte deel uit van de internationale werkgroep die het onderzoek heeft begeleid. ‘Kinderpornografie kent geen grenzen, dus daarom is het goed dat dit onderzoek internationaal is opgezet.’, aldus Corinne Dettmeijer. De vragenlijst is vertaald dankzij de steun van Fonds Slachtofferhulp, Terre des Hommes, Pro Juventute en Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, die de oproep ook hebben gedeeld in hun netwerk. Dettmeijer: ‘Het opnemen van seksueel misbruik van een kind en het verspreiden van de beelden is helaas makkelijker geworden. Daarom is het belangrijk om de verhalen van de slachtoffers te horen, zodat we hen beter kunnen erkennen en ondersteunen.’

Hulpverlening op maat

De onderzoeksresultaten geven een goede weergave van de uitdagingen waar Nederland op dit vlak voor staat, omdat meer dan de helft van de respondenten van Nederlandse komaf is. Ook deze groep slachtoffers verdient de best mogelijke opvang en behandeling. Door inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van slachtoffers die dit meemaken, kan de hulpverlening beter worden afgestemd. Daarnaast is het van groot belang dat slachtoffers de weg weten te vinden of begeleid worden naar goede gespecialiseerde hulpverlening die er is in Nederland, zoals bij het Centrum Seksueel Geweld.

Lees het volledige persbericht

Geef een reactie