Gratis online hulp voor nabestaanden na zelfdoding

In het kader van Wereld Suïcide Preventie Dag kunnen nabestaanden na zelfdoding tijdelijk kosteloos gebruik maken van de online zelfhulpmodule: Rouw na Suïcide. Deze module wordt aangeboden door Fonds Slachtofferhulp en e-Health aanbieders Gezondeboel en Therapieland.

Gepubliceerd op

Elke dag sterven er 5 à 6 mensen in Nederland door suïcide. Dit zijn al gauw 1.825 mensen per jaar. Jaarlijks krijgen veel mensen dus te maken met een – in de meeste gevallen onverwacht – rouwproces. Wie een dierbare verliest aan zelfdoding, heeft het vaak extra moeilijk met het verwerken van dit verlies.

Gevoelens van schuld en verdriet na zelfdoding

Het plotselinge verlies voelt vaak als een grote schok voor nabestaanden. Naast heftig verdriet is er ook vaak sprake van schuldgevoelens. Nabestaanden kunnen zichzelf eindeloos kwellen met vragen als ‘had ik dit kunnen voorkomen?’ of ‘waarom zag ik het niet aankomen?’. Ook het taboe op zelfdoding maakt het rouwproces moeilijk. Het is voor veel nabestaanden lastig om over de doodsoorzaak van de overledene te praten met anderen.

Online hulp bij het rouwproces na zelfdodiging

Als online e-Health aanbieders, bieden Gezondeboel en Therapieland een online programma aan ter ondersteuning bij het rouwproces. Het programma ‘Rouw na Suïcide’ is samengesteld in samenwerking met prof. dr. Jos de Keijser. De Keijser is klinisch psycholoog, psychotherapeut en bijzonder hoogleraar complexe rouw. Hij richt zich met name op het verlies van een persoon ten gevolge van moord, suïcide of vermissing.

Gratis online hulp 

In het kader van Wereld Suïcide Preventie Dag kunnen nabestaanden tijdelijk kosteloos gebruik maken van de online zelfhulpmodule: Rouw na Suïcide. Deze module wordt aangeboden door Fonds Slachtofferhulp en e-Health aanbieders Gezondeboel en Therapieland. Via www.rouwbehandeling.nl kunnen nabestaanden gratis een account aanmaken en de zelfhulpmodule volgen. Vervolgens blijf je altijd kosteloos toegang houden tot de module.

Over de online zelfhulpmodule

In de module kun je aan de slag met het verwerken van het rouwproces. Je krijgt uitleg over het rouwproces en wat daar extra bij komt kijken na een zelfdoding. Zoals het taboe en de traumatische ervaring. In de opdrachten sta je stil bij hoe iemand het verlies heeft ervaren. Ook wordt er aandacht besteed aan rouw binnen het gezin. Vervolgens ga je aan de slag met jouw gevoelens. Hiervoor gebruiken we technieken uit de cognitieve gedragstherapie. In de sessie daarna kijken we naar gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en gedrag. Je krijgt verschillende handvatten om weer meer grip te krijgen op je leven na het doormaken van het verlies.