Huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn nóg kwetsbaarder tijdens de coronacrisis. In quarantaine lopen spanningen op en kunnen de slachtoffers nauwelijks ontsnappen aan de pleger, die ook thuis zit.

Gepubliceerd op

In sommige landen is het aantal meldingen van huiselijk geweld sinds de lockdown verdubbeld. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres wil daarom dat de aanpak van partnermishandeling een belangrijk onderdeel wordt  bij de bestrijding van het coronavirus.

Hoewel de cijfers in Nederland (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, zijn er toch  grote zorgen over kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties. Zo schrokken afgelopen week leerlingen en ouders op van een incident met huiselijk geweld waarbij een lerares betrokken was tijdens het geven van een online les. Spanningen kunnen tijdens een quarantaine hoog oplopen in gezinnen waar het al niet soepel loopt. Tegelijkertijd hebben samenwerkingspartijen zoals wijkteams, onderwijs en politie minder zicht dan normaal op huiselijk geweld.

Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld

Het is voor slachtoffers extra moeilijk om hulp in te schakelen, wanneer ze letterlijk opgesloten zitten met de pleger. Zelf bellen naar hulpinstanties bijvoorbeeld kan onmogelijk lijken. Daarom is het belangrijk dat de omgeving ook een oogje in het zeil houdt. Drie organisaties, De Bovengrondse, VICE Nederland, en Landelijk Netwerk Veilig Thuis, slaan de handen ineen om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tijdens de coronacrisis.  De organisaties hebben een poster gemaakt met de titel Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld. De poster roept mensen op extra alert te zijn en melding te maken bij een vermoeden van huiselijk geweld.

Gevolgen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan leiden tot emotionele problemen. Vaak spelen schaamte en schuldgevoel een rol, waardoor het lang duurt voordat slachtoffers hulp zoeken. Kinderen kunnen het vertrouwen in zichzelf en anderen verliezen, moeilijk relaties aangaan en problemen met de seksualiteit ervaren. Het is bekend dat slachtoffers het risico lopen om steeds opnieuw te maken te krijgen met geweld in relaties.

Slachtoffer van huiselijk geweld?                

Ben je zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Of heb je een vermoeden dat er in je omgeving iemand slachtoffer is van huiselijk geweld? Bel Veilig Thuis op 0800-2000. Ook als je twijfelt. En bel 112 bij noodgevallen. Op onze website www.slachtofferwijzer.nl vind je verschillende organisaties die je kunnen helpen.

De poster Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld kun je downloaden via deze link.