Nieuws

Hogere straffen voor gevaarlijk en roekeloos rijgedrag

8 maart 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersslachtoffers | Intervict | roekeloos | strafmaat | rijgedrag

Minister Grapperhaus van Justitie gaat roekeloos rijden harder aanpakken. Hij wil hiermee korte metten maken met automobilisten die de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen. De bevindingen van het onderzoek naar de strafmaat in het verkeer, dat vorig jaar door INTERVICT in opdracht van Fonds Slachtofferhulp werd uitgevoerd, liggen hier aan ten grondslag.

In het nieuwe wetsvoorstel dat de minister presenteerde, staan zwaardere straffen voor diverse vormen van gevaarlijk en roekeloos rijgedrag. Zoals appen achter het stuur, rijden onder invloed, onverantwoorde inhaalmanoeuvres, het negeren van de maximum snelheid en opzettelijk door rood licht rijden. Ook heeft de minister duidelijker laten vastleggen wanneer er sprake is van roekeloos rijden. Hiermee worden de mogelijkheden verruimd om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. Dit ligt in lijn met de aanbevelingen uit ons onderzoek.

De minister laat met het nieuwe wetsvoorstel zien dat hij automobilisten zeer gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag zwaar aanrekent, ongeacht of hierdoor een ongeluk wordt veroorzaakt. Het ziet er naar uit dat met deze aanpassingen in de wet ook meer recht wordt gedaan aan het leed van verkeersslachtoffers en nabestaanden en dat er meer erkenning komt voor wat hen is overkomen. De komende periode zal Fonds Slachtofferhulp zich nog uitgebreid buigen over de inhoud van het wetsvoorstel en het ministerie voorzien van advies.

Geef een reactie

08-03-2018 door T. Beetstra

Prima als roekeloos rijgedrag zwaarder wordt bestraft.
Echter, volgens de berichten wordt er verschil gemaakt tussen roekeloos gedrag met en zonder ernstige gevolgen.
1e voorbeeld: Iemand rijdt dronken met 100 km/u door een woonstraat. Hij dreigt iemand aan te rijden, maar deze weet net op tijd weg te springen. Maximale straf voor de chauffeur: 2 jaar cel.
2e voorbeeld: Iemand rijdt dronken met 100 km/u door een woonstraat. Hij rijdt een moeder van 4 kinderen dood die loopt te appen en niets in de gaten heeft. Maximale straf voor de chauffeur: 6 jaar cel.
Volgens mij wordt dit een heel onrechtvaardige vorm van rechtspraak. De maximale straf zou in beide gevallen dezelfde moeten zijn, bijvoorbeeld 6 jaar cel. Er is vaak weinig verband tussen de ernst van een overtreding en de gevolgen ervan. Een kleine fout (die iedereen wel eens maakt ) kan grote gevolgen hebben en grove fouten leiden in de meeste gevallen niet eens tot een ongeluk. De rechter moet bekijken wie wat fout heeft gedaan en dan kan het gebeuren dat een ernstig ongeval tot een relatief lichte straf leidt, hoe onbevredigend dat voor slachtoffers ook kan zijn. Anderzijds kan iemand een zware straf krijgen "terwijl er niets is gebeurd".