Nieuws

17 november: Landelijke Herdenking Verkeersslachtoffers

13 november 2019

Elk jaar, op de derde zondag in november, worden wereldwijd verkeersslachtoffers herdacht. De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers en het Fonds Slachtofferhulp nodigen u graag uit om op zondag 17 november aanwezig te zijn bij de herdenking in hotel Van der Valk in Middelburg. Het thema van dit jaar is Zwijgen is zilver, spreken is goud.

De herdenking biedt nabestaanden de gelegenheid om hun verdriet te delen en hun geliefde te herdenken. Verschillende gastsprekers en nabestaanden komen aan het woord. Op een herdenkingswand worden door nabestaanden foto’s van overleden verkeersslachtoffers geplaatst en de namen van deze slachtoffers worden genoemd en getoond.

Aanmelden voor de Herdenking

17 november 2019: Landelijke Herdenking Verkeersslachtoffers

Wilt u bij de jaarlijkse herdenking verkeerslachtoffers aanwezig zijn? Dan kunt zich bij voorkeur via mail aanmelden:
info@l-o-v.nl of anders telefoonnummer: 06-48968495

Zondag 17 november om 14.00 uur
Van der Valk Hotel
Paukenweg 3
4337 WH Middelburg

Zaal open vanaf 13.30

Zwaarder straffen

De herdenking valt samen met veel ontwikkelingen in de aanpak tegen alcohol in het verkeer. Het aantal verkeersdoden als gevolg van alcohol is bijna verdrievoudigd. In 2016 overleden er in Nederland 13 mensen bij ongelukken in het verkeer die gerelateerd waren aan alcohol. Vorig jaar waren dat er 36. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil strenger optreden tegen bestuurders die onder invloed rijden. In een nieuw wetsvoorstel staat onder andere dat een rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid direct na de uitspraak kan laten ingaan, als de kans op herhaling groot is. Dit betekent dat iemand meteen na de veroordeling niet meer de weg op mag, ook niet tijdens een eventueel hoger beroep.

Ook heeft de Eerst Kamer begin november de nieuwe wetgeving aanvaard die hogere straffen mogelijk maakt voor roekeloos rijgedrag.

Grotere pakkans effectiever?

Of het verkeer echt veiliger wordt door zwaardere straffen op te leggen, zijn nog wel vraagtekens bij. Zo zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat de pakkans en niet de strafmaat het succes van het anti-alcoholbeleid in het verkeer bepaalt. Volgens de organisatie is het vooral de kleine groep recidivisten die blijft doorrijden. Ook met hogere straffen. En dat is precies de reden waarom wij het project ‘verkeersreclassering’ zijn gestart en samen met experts de mogelijkheden onderzoeken om het rijgedrag van veelplegers langdurig te monitoren. Zodat ook zij, net als daders van een ernstig geweldsdelict, eerst moeten laten zien dat zij weer veilig kunnen deelnemen aan de maatschappij én het verkeer om nieuw slachtofferschap te voorkomen.

Fonds Slachtofferhulp is door het ministerie van Justitie en Veiligheid als adviespartij gevraagd zich te buigen over het nieuwe wetsvoorstel waarmee strenger kan worden opgetreden tegen bestuurders die onder invloed van alcohol rijden. Natuurlijk is geen enkele straf voor verkeersslachtoffers en nabestaanden zaligmakend, maar de hoogte van de straf kan wel bijdragen aan meer erkenning voor het veroorzaakte leed.

 

Geef een reactie