Helm op de fiets verplicht voor kinderen

In Nederland is het dragen van een helm op de fiets voor een kind niet verplicht. Terwijl dit het aantal kinderen dat door een fietsongeluk overlijdt of ernstig gewond raakt, fors kan reduceren.

Gepubliceerd op

In 2018 was 2,8% van alle verkeersdoden en 6% van alle ernstig verkeersgewonden jonger dan 15 jaar. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen is dit weinig, maar elk slachtoffer is er één te veel. Waar de helmplicht voor kinderen in veel landen daarom heel normaal is, geldt dit in Nederland niet.

Waarom zou een helm op de fiets bij een kind verplicht moeten zijn?

Ondanks het feit dat de Europese wegen de veiligste van de wereld zijn, blijft het aantal verkeersongelukken en het aantal verkeersdoden in Nederland hoog. De verkeersveiligheid voor kinderen is in de afgelopen jaren gelukkig sterk verbeterd. Toch zijn er helaas nog altijd veel jonge fietsers die een ernstig of dodelijk ongeval krijgen. Het dragen van een helm op de fiets kan dit aantal aanzienlijk verkleinen.

Cijfers verkeersslachtoffers onder kinderen op de fiets

Tussen 2008 en 2017 overleden 62 fietsende kinderen in een botsing met een auto of vrachtauto. Kinderen die in deze periode ernstig gewond raakten in het verkeer hadden meestal een fietsongeluk, zonder de betrokkenheid van een motorvoertuig. Bij 38% van de 4- tot 12-jarigen die hierdoor op de spoedeisende hulp belandden, ging het om een val van de fiets. Opvallend is dat fietsende kinderen met name tussen 12 en 14 jaar kans hebben ernstig gewond te raken. Zij nemen op deze leeftijd steeds meer zelfstandig deel aan het verkeer, bijvoorbeeld tijdens hun route naar de middelbare school.

[Bron: SWOV]

Het nut van een verplichte helm op de fiets bij een kind 

Zeker voor kinderen is het belangrijk een helm te dragen tijdens het fietsen. Helemaal als ze nog weinig ervaring hebben met deelnemen aan het verkeer. Het vergt tijd en oefening om die vaardigheid op te bouwen. Denk aan veilig oversteken: niet alleen moet een kind leren kijken óf er iets aankomt, het moet ook leren de snelheid en afstand van een naderend voertuig goed in te schatten.

Buitenlands onderzoek wijst uit dat het dragen van een helm de kans op een ernstig hoofd-/hersenletsel tijdens een ongeval verkleint met 60%, en de kans op een dodelijk hoofd-/hersenletsel verkleint met 70%. Met de helmplicht zou kunnen worden voorkomen dat 5 kinderen onder de 12 jaar door een fietsongeluk overlijden, en dat circa 200 kinderen onder de 12 jaar door een fietsongeluk ernstig gewond raken.

[Bron: SWOV]

Kinderfietshelm of niet. Wat vind jij?

We zetten ons voor verkeersslachtoffers, maar we werken ook hard om het verkeer veiliger te maken. Hoe? Dat bedenken we niet alleen. Graag horen we van jou wat jij belangrijk vindt. Moeten kinderen verplicht een fietshelm op? Moeten verkeershufters bijvoorbeeld steviger worden aangepakt? En één glaasje alcohol in het verkeer: ok of no go? Op deze en meer vragen horen we graag jouw mening. Klik hier en laat van je horen. Verkeer veiliger maken doen we samen.

TrafVic Kids

Ook indirect kunnen kinderen met een verkeersongeval te maken krijgen. Honderden kinderen per jaar verliezen door een verkeersongeluk een dierbare. Over de emotionele gevolgen voor hen, en over de hulp die zij bij zo’n verlies nodig hebben, is nog te weinig bekend. Daarom zijn wij het project TrafVic Kids gestart. Met als doel om voor deze kinderen specialistische hulp te ontwikkelen en daarmee de gevolgen van het trauma te verkleinen. TrafVic Kids is een onderdeel van ons Programma Verkeer.