Nieuws

Donateursbijeenkomst 2017

13 september 2017

Bron: Fonds

Lees meer over: donateursdag | donateursbijeenkomst

Op vrijdagmiddag 8 september vond onze 2e donateursbijeenkomst plaats. Meer dan 100 donateurs namen de moeite om vanuit het hele land naar het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag te komen, ondanks het slechte weer.

Tijdens de donateursbijeenkomst hebben we veel donateurs persoonlijk kunnen ontmoeten en konden we samen van gedachten te wisselen over het werk dat het Fonds Slachtofferhulp doet.

Het welkomstwoord kwam van Marga de Jager, Directeur, ANWB vereniging & marketing. Daarna was het woord aan Ineke Sybesma, directeur van het fonds. Zij vertelde over de zaken waar Fonds Slachtofferhulp zich op dit moment voor inzet. Hierbij kwamen onder andere de strafmaat bij verkeersdelicten, het Centrum Seksueel Geweld en de Pilot casemanagement en herstelbemiddeling bij medische incidenten aan bod. De donateurs konden vervolgens kiezen uit het bijwonen workshops, interactieve sessies en rondleidingen over onderwerpen waar zij interesse in hadden. Hier konden zij in kleine groepen inhoudelijk ingaan op het werk dat Fonds Slachtofferhulp doet.

Tijdens een afsluitende borrel in ‘de rotonde’ van het ANWB-gebouw was er de mogelijkheid om na te spreken en nader kennis te maken. Voor de medewerkers was het een mooie dag om met donateurs van gedachten te wisselen over hun de steun die zij ons bieden. Donateurs reageerden enthousiast over het bijwonen van de bijeenkomst. Dank aan alle aanwezigen voor deze bijzondere middag, we waarderen alle betrokkenheid bij ons werk zeer!

U kunt via de onderstaande afbeelding een aantal foto’s van de donateursmiddag terugzien. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van foto’s waar u op staat? Wilt u dit ons dan laten weten?

Bekijk hier de foto’s van de donateursdag

Geef een reactie