Fonds Slachtofferhulp in een nieuw jasje

Fonds Slachtofferhulp bestaat dertig jaar. Tijd om te kijken naar de manier waarop het Fonds zich nu – en in de toekomst – presenteert. Eerste actiepunt: een nieuwe manier van communiceren. Dat doen we inhoudelijk in tekst en in beeld: we krijgen een nieuwe visuele identiteit. Wat dit betekent? We vragen het aan directeur Ineke Sybesma vanuit een gezond kritische invalshoek.

Gepubliceerd op

 

Waarom vernieuwt Fonds Slachtofferhulp de communicatie?

“Er zijn meerdere redenen. Eén belangrijke reden is dat Fonds Slachtofferhulp een organisatie is die traditioneel communiceert vanuit de inhoud. Dat is soms wat stoffig, een beetje ouderwets zelfs. Wij zijn van oudsher een wat introverte organisatie die communiceert wat we doen en hoe we het doen. Dat werkt, maar het is niet voor iedereen even aansprekend.”

“Een nieuwe manier van communiceren biedt ons de mogelijkheid om actiever naar buiten te treden en beter te zien wat nodig is om mensen in beweging te krijgen. En ja, dat is een natuurlijke ontwikkeling. We brengen de doelgroepen van het Fonds gedetailleerd in kaart zodat we mensen via meerdere kanalen beter kunnen bereiken. Bijvoorbeeld via social media. We moeten het gesprek aangaan én ons werk zichtbaar maken.”

En een andere reden?

“De wereld waarin wij opkomen voor slachtoffers verandert voortdurend. We zetten ons al dertig jaar in voor de belangen van slachtoffers. We bevinden ons nu in een tijdperk  waarin mensen meer vanuit hun eigen kracht hulp zoeken en zichzelf niet willen zien als ‘hulpbehoevend’ slachtoffer. En dat is begrijpelijk. Niemand wil afhankelijk zijn van hulp van anderen. Mensen willen zelf de regie hebben op hun leven. Een belangrijk onderdeel van onze nieuwe manier van presenteren, is dat wij inzetten op de belofte ‘sterker dan ooit’. Slachtofferschap is, hoe groot en schokkend soms ook, een obstakel en met de juiste hulp kunnen mensen dat obstakel hanteren of zelfs overwinnen. Zodat zij weer perspectief in hun leven zien.”

Wat gaan we in de toekomst zien van Fonds Slachtofferhulp ‘nieuwe stijl’?

“We werken momenteel aan een logo, een huisstijl met nieuwe kleuren, een nieuwe website en wij gaan via onze communicatiemiddelen alle doelgroepen aanspreken met een tone of voice die volledig op maat is. Het wordt duidelijker waar wij voor staan en wat mensen van ons mogen verwachten. Wat dit betekent? We zetten mensen meer aan het denken over slachtofferschap. We laten zien dat slachtoffers heel goed in staat zijn om met de juiste hulp zelf het leven weer op te pakken. Deze veranderingen voeren we geleidelijk in.”

Wat betekent de nieuwe manier van communiceren voor de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland?

“Niets. Wél zal Fonds Slachtofferhulp herkenbaarder worden, zowel voor slachtoffers als voor donateurs en andere mensen die betrokken zijn bij wat wij doen. Er is weleens verwarring geweest over wat Fonds Slachtofferhulp onderscheidt van Slachtofferhulp Nederland. Dat klopt. Dat is ook een van de redenen waarom wij nu meer onderscheidend gaan communiceren. Onze doelen overlappen, onze activiteiten verschillen. De rolverdeling is – en blijft – heel duidelijk. Slachtoffers hebben recht op hulp. Slachtofferhulp Nederland voert de wet uit en staat slachtoffers bij. Fonds Slachtofferhulp stelt de beginvragen en de vervolgvragen: wat is er nodig als mensen ergens slachtoffer van worden en hoe help je hen structureel op welke wijze? En wij zijn er natuurlijk ook voor mensen die acuut hulp nodig hebben. Dan kunnen hulpverleners van onder andere Slachtofferhulp Nederland een beroep doen op ons Noodhulpfonds.”

De laatste, wellicht belangrijkste vraag: wat betekent deze investering in communicatie?

“Het is een belangrijke stap richting de toekomst. De maatschappij verandert en Fonds Slachtofferhulp verandert mee. Stilstand is achteruitgang. En ja, verandering is spannend. Je luistert aandachtig naar alle mensen die een rol spelen bij slachtofferschap en je neemt weloverwogen stappen richting het onbekende. Je weet heel goed waar je naar toe wilt. Het is dan wel een kwestie van bedenken hoe je daar komt. Begrijp me niet verkeerd, inhoudelijk staat het werk van Fonds Slachtofferhulp als een huis. Toch is – en blijft – het een uitdaging om hierover helder te communiceren. Het alternatief is niets nieuws doen op het vlak van communicatie en alles bij het oude houden. Dan betaal je vroeg of laat de prijs. Daarom is investeren in de toekomst zo belangrijk.”

Uiteraard roepen de veranderingen ook vragen op. Hieronder drie vragen van mevrouw Weiss (donateur en voormalig lid van de Donateursraad) met aansluitend de antwoorden van Ineke Sybesma.

Fonds Slachtofferhulp heeft in drie decennia veel bereikt voor slachtoffers. Waar zie je nog kansen voor de toekomst?

“Belangrijke kansen voor ons komen voort uit het beter benaderen van specifieke doelgroepen via de juiste kanalen op de juiste wijze. Denk aan jongeren die wij via social media aanspreken. Met tweerichtingsverkeer komen we echt in contact met deze doelgroep. Een doelgroep die nu nog moeilijk te bereiken is. Dat geldt trouwens ook voor nieuwe donateurs, hulpverleners of bedrijven die het werk van het fonds willen steunen. Door de dialoog aan te gaan, vergroten we het bereik van het fonds. Met nieuwe technieken kunnen wij nog specifieker communiceren en beter luisteren naar wat nodig is om de gedachte ‘sterker dan ooit’ kracht bij te zetten.”

Wat levert de nieuwe manier van communiceren op?

“Goede vraag. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het Fonds is dat wij altijd voorspelbaar moeten zijn in wat wij doen en waarom wij het doen. Naast de bestaande programma’s, die we overigens gewoon voortzetten, zien we ook kansen om voor slachtoffers op nieuwe manieren toegevoegde waarde te bieden. Denk aan de vernieuwde website SlachtofferWijzer. Denk aan een platform waar hulpverleners en bedrijven terecht kunnen om ervaringen uit te wisselen. Of onderzoek doen. Het stevige fundament is er, nu gaan we voor meer impact. De nieuwe manier van communiceren biedt ons alle ruimte en mogelijkheden om die impact te creëren. Dat doen we natuurlijk in het belang van slachtoffers.”

We gaan steeds meer toe naar een ‘do it yourself’ maatschappij waarbij mensen zelf hulp moeten of willen regelen. Hoe kan Fonds Slachtofferhulp hier een positieve bijdrage aan leveren?

“Wat ik nu ga zeggen klinkt heel logisch en dat is het eigenlijk ook: het is ons streven om slachtoffers zoveel mogelijk zelf te laten doen. Ik ben zelf vrijwilliger geweest en ik heb altijd de veerkracht van mensen bewonderd. Het is goed om te zien hoe mensen in staat zijn om het leven weer op te pakken. Tegelijkertijd weten we dat slachtofferschap vrijwel altijd voortkomt uit een abnormale gebeurtenis. Dat roept reacties op. Daar moeten wij op voorbereid zijn. We moeten er zijn als dat nodig is. Uiteindelijk gaat slachtofferschap deels of volledig voorbij. Tot die tijd is er hulp. En of dat nu juridische, psychische of praktische hulp is, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat het slachtoffer zélf de hulp benut die op dat moment nodig is. Dat is de manier waarop wij met slachtofferschap kunnen én moeten omgaan. En dat zie je terug in de wijze waarop wij communiceren en pro-actief het contact zoeken: inhoudelijker en doelgerichter waarbij een hoofdrol voor het slachtoffer zelf is weggelegd.”

Heeft u vragen

… over de wijze waarop Fonds Slachtofferhulp in de nabije toekomst gaat communiceren? Stuur uw vraag per e-mail naar: communicatie@fondsslachtofferhulp.nl