Eerste dialoogsessie succesvol verlopen

Gisteravond ging de dialoog privacy & persvrijheid van start met de eerste online dialoogsessie. Geheel coronaproof uiteraard, door middel van een 2 uur durend videogesprek via de app Zoom dat geen moment verveelde.


Frank Jansen

Onder leiding van Charles Groenhuijsen gingen journalisten uit Noord-Nederland en vertegenwoordigers van de stem van slachtoffers in gesprek met elkaar. Een open gesprek over ethische dilemma’s, ervaren druk van redacteuren en bewustwording van gevolgen van gebruik van volledige namen en beelden voor slachtoffers. Journalisten vertelden over de ogenschijnlijke spagaat waar ze zich soms in bevinden, om de privacy van slachtoffers te respecteren maar tegelijk te voldoen aan de journalistieke nieuwsplicht.

Waar de waarheidsvinding voor journalisten de belangrijkste drijfveer is, vroegen ze zichzelf openlijk af in hoeverre persoonlijke verhalen van slachtoffers daaraan bijdragen. En waar sensatiezucht begint.

Aanwezigen gaven aan dat de sleutel ligt in het bedenken wat je zelf zou willen als je je in de situatie van een slachtoffer of nabestaande bevindt. En dat media en slachtoffers of nabestaanden heel vaak goede afspraken met elkaar kunnen maken op welke manier én op welk moment een verhaal naar buiten wordt gebracht.

Wil je meepraten over dit onderwerp en goede of slechte, leerzame ervaringen delen? Dat kan!